Przygotuj się na zmiany w Prawie Pracy – szkolenie!

1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy. W związku z tym Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie zaprasza na szkolenie pn. Zmiany w prawie pracy i zasadach przetwarzania danych osobowych pracowników (RODO) od stycznia 2019 r.

Szkolenie odbędzie się 29.01.2019 r. w godz. 10.00 – 12.00 w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro)

 Program obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zmiany w dokumentacji pracowniczej:

 a) elektroniczne akta i zasady ich prowadzenia,

 b) zamiana akt papierowych na elektroniczne,

 c) udostępnianie pracownikom akt elektronicznych,

 d) zabezpieczenie akt elektronicznych,

2. Kwalifikowany podpis elektroniczny:

 a) przydatność kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

 b) procedura uzyskania podpisu,

 3. Nowe zasady przetwarzania danych osobowych pracowników

 a) RODO i jego wymogi względem pracowników,

 b) zmiany w Kodeksie pracy w związku z przetwarzaniem danych kandydatów,

 c) zmiany w Kodeksie pracy w związku z przetwarzaniem danych pracowników,

 d) monitoring wizyjny i elektroniczny w miejscu pracy,

4. Wytyczne Grupy Roboczej d/s art. 29 w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem

5. Kontrola UODO

 a) podstawy kontroli,

 b) uprawnienia kontrolera,

 c) sankcje.

Opłata za szkolenie 100 zł + 23% VAT za osobę druga osoba z tej samej firmy 50% ceny.

 Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie załączonego formularza pod adresem: biuro@owp.koscian.net. do 24 stycznia 2019 r.

Spotkanie poprowadzi Wojciech Dominiak z Adwokackiej Spółki Partnerskiej MSM w Lesznie.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo