Powiatowa Rada Zatrudnienia obradowała w nowym składzie

Dodano: 19 stycznia 2015

12 stycznia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Kościanie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Starosta Kościański Bernard Turski wręczył akty powołania nowym członkom Rady Wicestaroście Kościańskiemu Stefanowi Stachowiakowi, Burmistrz Śmigla Małgorzacie Adamczak, Burmistrzowi Czempinia Konradowi Malickiemu, Wójtowi Gminy Kościan Andrzejowi Przybyle oraz przedstawicielowi NSZZ Solidarność Piotrowi Kucie.

Podczas posiedzenia powołano również Prezydium Rady. Nowym Przewodniczącym Rady został Stefan Stachowiak, natomiast Wiceprzewodniczącym Andrzej Przybyła.

W trakcie posiedzenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Ewa Beba przedstawiła projekt planu działań w 2015 r. w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Dzięki kwocie 2 403 800 złotych uda się m.in. sfinansować organizację staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, szkoleń, prac społecznie użytecznych. Pracodawcy skorzystają z możliwości dofinansowania nowoutworzonych stanowisk pracy, a bezrobotni będą mogli otrzymać wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Planuje się, że ze środków Funduszu Pracy skorzystają w tym roku 483 osoby, natomiast 180 będzie uczestniczyć w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Członkowie Rady zapoznali się również z założeniami programu specjalnego „Aktywni bez granic”. Obydwa projekty zostały zaopiniowane pozytywnie.