Powiat z pieniędzmi na drogę w Szczodrowie

Dodano: 05 listopada 2019

Powiat z pieniędzmi na drogę w Szczodrowie

W ostatni czwartek, 31 października 2019 roku, starosta Henryk Bartoszewski i wicestarosta Zbigniew Franek w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podpisali umowę na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3941P Kościan - Kokorzyn w m. Szczodrowo”.

Wartość kosztorysowa zadania to 1 965 664 złotych, z Funduszu Dróg Samorządowych  Powiat otrzyma  982 832,00 złotych.

W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości blisko kilometra.

Zakres zaplanowanych prac przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drodze. Istotne w tym zakresie jest poszerzenie jezdni na całej długości do 6 m, budowa chodnika, wprowadzenie odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej, która wyeliminuje występowanie zastoisk wód opadowych i roztopowych. Ponadto wymalowane zostaną dwa przejścia dla pieszych, a jedno – wyniesione – wybudowane.

Planowany termin zakończenia prac to koniec czerwca 2020 roku.

Przetarg na przebudowę tej drogi zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.