Powiat wsparł 20 zadań w ramach projektu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży”

Zarząd Powiatu Kościańskiego, 10 czerwca 2019 roku, podjął uchwałę w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży”.

Zarząd na wsparcie ponadgminnych zadań, których celem jest  wspieranie aktywnej formy wypoczynku, realizowanego w ramach imprez sportowo – rekreacyjnych, trwających nie krócej niż pięć kolejnych dni przeznaczył 43 700 złotych. Do Starostwa wpłynęło 25 ofert. Pięć ofert nie spełniło wszystkich warunków określonych w regulaminie programu. Największa przydzielona kwota dofinansowania wyniosła 3 500 złotych, a najniższa 1 200 złotych. Wszystkie dofinansowane zadania muszą być zrealizowane w terminie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku.

Szczegóły znajdują się w uchwale:

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo