Powiat - Aktualnosci

Wybierz kategorię
Obchody 75 rocznicy nazistowskiej pseudoeutanazji

Obchody 75 rocznicy nazistowskiej pseudoeutanazji

Dzisiaj 7 października 2015 roku na terenie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie miało miejsce odsłonięcie pomnika upamiętniającego obchody 75 rocznicy nazistowskiej pseudoeutanazji w Krajowym Zakładzie Psychiatrycznym w Kościanie.

07 października 2015
Konsultacje projektu Programu współpracy na 2016 rok

Konsultacje projektu Programu współpracy na 2016 rok

Zarząd Powiatu Kościańskiego, zgodnie z Uchwałą Nr 33/169/15 z dnia 6 października 2015 r. zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu kościańskiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

06 października 2015
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

4 października 2015 roku w Racocie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

05 października 2015
Szkolenie grupowe – spawanie metodą MAG i metodą TIG

Szkolenie grupowe – spawanie metodą MAG i metodą TIG

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, do złożenia  w terminie do 09.10.2015r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego – spawanie metodą MAG i metodą TIG dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie. Szkolenie musi zacząć się w miesiącu październiku i zakończyć w listopadzie roku 2015.

05 października 2015
Kurs biurowy z obsługą kasy fiskalnej i obsługą komputera dla średniozaawansowanych

Kurs biurowy z obsługą kasy fiskalnej i obsługą komputera dla średniozaawansowanych

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, do złożenia w terminie do dnia 09.10.2015 r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego – „Kurs biurowy z obsługą kasy fiskalnej i obsługą komputera dla średniozaawansowanych” dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie.

05 października 2015
Informacja o podjętych uchwałach

Informacja o podjętych uchwałach

Uchwały podjęte na IX sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 30 września 2015 roku.

01 października 2015
Uwaga - gmina Śmigiel i gmina Kościan- AWARIA PRĄDU

Uwaga - gmina Śmigiel i gmina Kościan- AWARIA PRĄDU

ENEA informuje o awarii prądu na terenie gminy Kościan i gminy Śmigiel. Początek awarii: 2015-09-29  godz.13:39. Przewidywany termin usunięcia awarii: 2015-09-29 ok. godz. 15:45

29 września 2015
Zakończyły się roboty budowlane na drogach powiatowych

Zakończyły się roboty budowlane na drogach powiatowych

W sierpniu oraz wrześniu br. zakończona została część inwestycji drogowych zaplanowanych na 2015 rok.

25 września 2015
Komunikat - Zamknięcie drogi Czempiń - Iłówiec

Komunikat - Zamknięcie drogi Czempiń - Iłówiec

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie uprzejmie informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej nr 2465P Czempiń– Iłówiec od dnia 28.09.2015 r. droga będzie nieprzejezdna.

24 września 2015
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku, w formie powierzenia, zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

23 września 2015
„Bezpiecznie to wiedzieć i znać”

„Bezpiecznie to wiedzieć i znać”

Wczoraj Starosta Kościański Bernard Turski odwiedził uczniów klas I w Szkole Podstawowej w Kiełczewie oraz w Zespole Szkół nr 2 w Kościanie.

23 września 2015
ZAWIADOMIENIE - IX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

ZAWIADOMIENIE - IX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

IX sesja Rady Powiatu Kościańskiego odbędzie się w dniu 30 września 2015 r. o godz. 16.00 w sali SPZOZ w Kościanie

22 września 2015