Ponad 2 miliony złotych na cyfryzację zasobów geodezyjnych

Dodano: 23 grudnia 2016

Powiat Kościański otrzyma ponad 2 mln 100 tys. złotych na cyfryzację zasobów geodezyjnych. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 2 mln 500 tys. złotych. Wielkość dofinansowania stanowi prawie 85% tej kwoty.

 

W Starostwie Powiatowym w Kościanie już w tym roku rozpoczęto prace modernizacyjne i aktualizacyjne rejestrów publicznych oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług. Dzięki pozyskanym środkom zakres zasobów objętych aktualizacją i modernizacją oraz e-usług powiększy się. Zakończenie projektu planowane jest na rok 2018.

Dzięki pozyskanym środkom zostanie m.in. opracowana baza GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu) dla całego powiatu i nastąpi zmiana formy informacji o uzbrojeniu terenu na postać numeryczną, co umożliwi lepszą wizualizację tych danych na prowadzonych w zasobie mapach i stworzy możliwość udostępniania jej  w formie cyfrowej, a docelowo za pomocą e-usługi. Zostanie także zeskanowna część archiwalna zasobu geodezyjnego, co usprawni obsługę klientów oraz zapewni ochronę archiwalnych dokumentów katastralnych, które docelowo mają zostać przekazane do Archiwum Państwowego. Poza tym uda się uzupełnić bazę ewidencji gruntów i budynków o kolejne, aktualne dane ewidencyjne na terenie miasta Kościana, Krzywinia, Czempinia i Śmigla. W tej chwili trwają już prace modernizacyjne bazy danych gminy Kościan i Czempiń. Aktualizacja bazy dot. gminy Krzywiń i Śmigiel wykonana została już w latach poprzednich. Ponadto środki pozyskane w ramach WRPO pozwolą na dostosowanie powadzonych w powiatowym zasobie bazy do nowych przepisów, m.in. poprzez ujednolicenie części opisowej ewidencji gruntów i budynków z częścią graficzną. Zakupiony został też już niezbędny do realizacji tego projektu sprzęt komputerowy (serwery).

Część środków pozyskanych w ramach WRPO 2014+ przeznaczona zostanie na wprowadzenie szeregu e-usług. Dzięki temu możliwe będzie m.in. złożenie wniosku przez internet na materiały zasobu geodezyjnego (mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza), zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną oraz pozyskanie materiałów niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych. Planowane udogodnienia pozwolą także na elektroniczną obsługę projektów nowych sieci uzbrojenia terenu podlegających uzgodnieniu. Ponadto wprowadzona zostanie usługa dająca rzeczoznawcom majątkowym możliwość uzyskania drogą elektroniczną informacji dot. cen transakcyjnych.

Podstawowymi kryteriami podlegającymi ocenie we wniosku były m.in. uzupełnianie się projektu z innymi, już działającymi, poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, poprawa jakości życia obywateli, usprawnienie funkcjonowania państwa, a także rozwój usług geodezyjnych, powszechność dostępu do e-usług oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Wniosek Powiatu na zadanie pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Kościanie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” znalazł się na piętnastym miejscu listy rankingowej poddziałania „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.