Pierwsze komputery już w szkole

Dodano: 15 lutego 2021

Pierwsze komputery już w szkole

W grudniu informowaliśmy, że Powiat Kościański pozyskał środki w wysokości 460 678,49 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1 – Kształcenie zawodowe młodzieży, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat.

Pozyskane dofinansowanie stanowi 85% kosztów projektu. Ogólna wartość zadania wynosi 541 974,70 zł. Pozostała kwota, tj. 81 296,21 zł zostanie pokryta z budżetu Powiatu Kościańskiego.

Do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie trafiło już 10 laptopów zakupionych w ramach projektu. Sprzęt ten posłuży uczniom Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Kościanie. Koszt zakupu sprzętu i jego oprogramowania to ponad 37 tys. złotych.

W najbliższym czasie 64 laptopy trafia do  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie, a uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie otrzymają 47 laptopów i 29 tabletów.  

Sprzęt będzie wykorzystywany do prowadzenia edukacji w formie zdalnej i zostanie nieodpłatnie udostępniony uczniom oraz nauczycielom. Po powrocie do tradycyjnej formy nauczania komputery i laptopy pozostaną w szkołach.

Wcześniej Powiat Kościański pozyskał kwotę 80 000,00 zł z programu „Zdalna szkoła”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dzięki tym środkom zakupiono 34 laptopy dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Kościański.