Pieniądze na zabytki

Dodano: 19 maja 2020

Pieniądze na zabytki

Rada Powiatu Kościańskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego.

Dotacje na łączną kwotę 50 tys. złotych otrzymają cztery podmioty. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Idziego w Czerwonej Wsi przyznana została dotacja na prace przy ołtarzu bocznym w kościele w wysokości 17,5 tys. złotych. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu otrzymała dotację w kwocie 15 tys. złotych na odrestaurowanie polichromowanego wnętrza w kościele. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Rąbiniu otrzymała dotację w kwocie 7,5 tys. złotych na prace restauratorsko-konserwatorskie przy grobowcu rodu Chłapowskich. Dotację w wysokości 10 tys. złotych otrzymali państwo Małgorzata i Mirosław Gryś na wykonanie stolarki okiennej w budynku dworu w Nielęgowie.

Wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego składać można corocznie do 15 lutego.

Pliki do pobrania