Pieniądze na zabytki

Dodano: 15 stycznia 2019

Właściciele zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji mogą ubiegać się o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

Wnioski należy składać do 15 lutego 2019 roku w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie (ul. Gostyńska 38) lub w kancelarii Starostwa (al. T. Kościuszki 22). W budżecie Powiatu Kościańskiego zabezpieczono na powyższe cele 60 000 tysięcy złotych.

Pliki do pobrania