Pieniądze na zabytki

Właściciele zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji mogą ubiegać się o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

Wnioski należy składać do 15 lutego 2019 roku w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie (ul. Gostyńska 38) lub w kancelarii Starostwa (al. T. Kościuszki 22). W budżecie Powiatu Kościańskiego zabezpieczono na powyższe cele 60 000 tysięcy złotych.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo