Pieniądze na doposażenie kuchni i stołówki

Dodano: 26 czerwca 2019

Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie prowadzona przez Powiat Kościański otrzymała dofinansowanie w programie „Posiłek w szkole i w domu”.

Listę podmiotów, które otrzymają wsparcie w ramach programu opublikował Urząd Województwa Wielkopolskiego. Łącznie w ramach programu na terenie województwa wielkopolskiego wspartych zostanie 77 podmiotów. Szkoła Specjalna otrzyma blisko 70 tys. złotych na doposażenie kuchni i stołówki.

Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 został wprowadzony uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. i zastąpił program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.