PCPR zaprasza wszystkich, którzy chcą stworzyć rodzinę zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie zaprasza wszystkie osoby i rodziny z terenu powiatu kościańskiego, które chciałyby pełnić funkcję rodziny zastępczej.

Pełnienie tej ważnej misji, jaka jest rodzicielstwo zastępcze, niesie zarówno wiele trosk i problemów, jak również radości i satysfakcji. Wszystkie dzieci potrzebują szczególnej troski, opieki i miłości. Najlepszym dla nich miejscem jest dom rodzinny.  Jednak z różnych powodów zdarza się, że niektóre dzieci nie mogą przebywać w środowisku rodzinnym. Wówczas opiekę nad nimi przejmują rodziny zastępcze.

Obecnie na terenie powiatu kościańskiego funkcjonuje 79 rodzin zastępczych, gdzie przebywa łącznie 121 dzieci. Wśród tych rodzin, 8 to rodziny zawodowe, w których przebywa 34 dzieci, 23 niezawodowe, u których mieszka 27 dzieci, 47 rodzin spokrewnionych, u których przebywa 55 dzieci oraz 1 rodzinny dom dziecka, w którym przebywa 5 dzieci.

Osoby, rodziny zainteresowane niesieniem pomocy dzieciom, które chciałyby odnaleźć utracony spokój oraz nowy dom zapraszam do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 lub do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 65 511 01 66, 65 12 02 17 oraz 669 250 002.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo