Otwarta biblioteka

Grupa najmłodszych uczniów Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie została w czwartek 7 grudnia 2017 roku pasowana na czytelników książek. Wszyscy z tej okazji otrzymali książki i zakładki. Wyjątkowo radosna, poprzedzona wspólnym odśpiewaniem piosenki uroczystość odbyła się w pomieszczeniach nowej szkolnej biblioteki.

W symbolicznym otwarciu biblioteki wziął udział Zarząd Powiatu Kościańskiego z Bernardem Turskim, Starostą Kościańskim na czele. Ponadto gośćmi dyrekcji szkoły byli przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W uroczystości brali udział nauczyciele i uczniowie. Starosta B. Turski wyraził radość z zakończenia remontu i z tego, że uczniowie szkoły mają dobre miejsce do spotkania z książkami, które - jak podkreślił - uczą życia.

Biblioteka powstała latem w pomieszczeniach po zlikwidowanej węglowej kotłowni. Prace zostały sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Kościanie.

Biblioteka ma nie tylko nową lokalizację, ale powiększyła swój księgozbiór. Powiat otrzymał dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w wysokości 12 tys. złotych. Wkład własny powiatu to 3 tys. złotych. Wszystkie zakupione książki czekają na czytelników.

Poza nową biblioteką i wyremontowanymi latem sanitariatami szkoła ma do swej dyspozycji platformę przyschodową pozwalającą na transport uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich. Koszt jej zakupu i montażu to ponad 32 tys. złotych Ponad 9 tys. złotych przyznał na ten cel PFRON. Pozostała część została sfinansowana z budżetu powiatu. Platforma pozwoli na to, by wszyscy uczniowie dotarli do biblioteki.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo