Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na dwa spotkania - 12 kwietnia

Pierwsze: „Zmiana – zacznij od siebie!”, skierowane jest dla osób w wieku 18-64 lata, które chcą poprawić swoją sytuację,  podjąć pracę, zdobyć nowy zawód, umiejętności, podnieść kompetencje.

Spotkanie odbędzie się w godzinach od 10.00 do 11.15 w siedzibie do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, przy ul. Dworcowej 1 (budynek dworca PKP, I piętro).

W ofercie:

- wsparcie doradcy zawodowego,

- bezpłatny kurs w dowolnie wybranym przez Ciebie zawodzie (uczestnicy kursów otrzymują stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdów),

- trzymiesięczne staże z wynagrodzeniem,

- pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Zgłoszenia na spotkanie Ośrodek przyjmuje do 11 kwietnia 2019 r. telefonicznie pod nr tel. 65 512 77 83  i 797 508 207 oraz mailowo pod adresem: biuro@owp.koscian.net.

Drugie spotkanie „Sprawnie pracujący” skierowane jest dla osób, które chcą skorzystać z możliwości darmowego przekwalifikowania się, zdobycia nowych uprawnień lub podniesienia już posiadanych umiejętności.

Spotkanie odbędzie się w godzinach 11.30 do 13.00, również w siedzibie Ośrodka.

W ofercie:

- kursy zawodowe w pełnym zakresie np. obsługa maszyn i urządzeń – wózków jezdniowych, suwnic, koparek, dźwigów, szkolenia z programów komputerowych, pozyskanie nowych uprawnień itp. (maksymalny poziom dofinansowania dla jednej osoby to ok. 2800 zł),

- doradztwo zawodowe.

Celem projektu jest poprawa warunków pracy. Do projektu mogą się zgłaszać zarówno pracownicy, jak i mikro i mali przedsiębiorcy, którzy pragną przeszkolić siebie lub swoich pracowników i dzięki temu polepszyć warunki pracy w firmie. Preferowane gałęzie przemysłu to: meblarstwo, budowlanka, przemysł papierniczy lub elektromaszynowy i inne.

Uczestnicy projektu „Sprawnie pracujący” zdobędą nowe kompetencje, umiejętności i kwalifikacje, które pozwolą wyeliminować w pracy czynniki negatywnie wpływające na zdrowie.

Zgłoszenia Ośrodek przyjmuje do 11 kwietnia 2019 r. telefonicznie pod nr tel. 65 512 77 83  i 797 508 207 oraz mailowo pod adresem: biuro@owp.koscian.net.

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo