Organizacje Pozarządowe

Wybierz kategorię
Otwarty konkurs ofert 2013

Otwarty konkurs ofert 2013

20 listopada 2012
Konferencja Regionalna „Współpraca międzysektorowa – nowe wyzwania i możliwości”

Konferencja Regionalna „Współpraca międzysektorowa – nowe wyzwania i możliwości”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Fundacją Kształcenia Ustawicznego PERITIA przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kościanie zapraszają na Konferencję Regionalną „Współpraca międzysektorowa – nowe wyzwania i możliwości” organizowaną w ramach projektu „Skuteczna komunikacja kluczem do efektywnej współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej”.

Konferencja odbędzie się 29.11.2012r. (czwartek) w Budynku Kolegium Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Kościanie, ul. Bernardyńska 2 (aula)
.
Zgłoszenia proszę przesyłać do 26.11.2012 r. bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Kościanie ( fax: 65 512 14 20, e-mail: monikakustosz@powiatkoscian.pl) bądź do Biura Projektu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (ul. Rolna 19/3, 61-491 Poznań, tel. 61 853 34 33, fax 61 855 33 07, e-mail: aszymanowska@poznan.frdl.pl)

Wszelkie pytania proszę kierować do Anny Szymanowskiej, tel. 61 85 33 433, email: aszymanowska@poznan.frdl.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny!
20 listopada 2012
Konsultacje projektu Programu Współpracy na 2013 rok

Konsultacje projektu Programu Współpracy na 2013 rok

Konsultacje dot. projektu „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych uprzejmie informuje, iż zgodnie Uchwałą Nr 83/277/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
Po zapoznaniu się z dokumentem, prosimy wszystkich zainteresowanych o przekazanie swoich uwag i opinii drogą pisemną na adres: Starostwo Powiatowe w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: organizacje@powiatkoscian.pl.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 27 września 2012 r. do 9 października 2012 roku.
Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Oświaty i Spraw Społecznych. 27 września 2012