Organizacje Pozarządowe

Wybierz kategorię
Akcja „Pomoc Świętojańska od Tatr do Gdańska”

Akcja „Pomoc Świętojańska od Tatr do Gdańska”

Jeżeli chcesz włączyć się w ogromne dzieło pomocy osobom niepełnosprawnym wraz ze Stowarzyszeniem Kendżi, które powstało się w 2011 roku z potrzeby pomagania innym, które przez ten czas dostrzega i rozumie problemy ludzi i chce je nie tylko rozwiązywać, ale i sprawiać, że życie innych będzie bardziej radosne i kolorowe, które prowadzi zajęcia rehabilitacyjne poprzez hipoterapię, pomaga osobom niepełnosprawnym, integruje środowiska osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, powinieneś zainteresować się akcją: Pomoc Świętojańska od Tatr do Gdańska”.

„Pomoc Świętojańska od Tatr do Gdańska” będzie zbiórką publiczną o zasięgu ogólnopolskim, realizowaną na podstawie Decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji. Będzie się ona odbywać w terminie od 23 czerwca 2013 r. do 31 lipca 2013 r. Środki zgromadzone w ramach zbiórki, w poszczególnych województwach zostaną przeznaczone na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z tych województw.

Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli zaangażowanych w działalność różnego rodzaju organizacji pozarządowych do włączenia się w promocję przedsięwzięcia poprzez swoje strony internetowe. Ponadto zapraszamy do włączenia się w akcję Waszych wolontariuszy, którzy pomogą we wspólnej realizacji przedsięwzięcia. Zachęcamy do tworzenia Powiatowych sztabów wolontariatu.

Wszelkich dodatkowych informacji o akcji udziela, zgłoszenia wolontariuszy itp. dokonuje Pani Katarzyna Paszek. Dane kontaktowe 666716664/ 504455070
04 czerwca 2013
Sprawozdanie z Programu współpracy na 2012 rok

Sprawozdanie z Programu współpracy na 2012 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 28 marca 2013