Akcja „Pomoc Świętojańska od Tatr do Gdańska”

Jeżeli chcesz włączyć się w ogromne dzieło pomocy osobom niepełnosprawnym wraz ze Stowarzyszeniem Kendżi, które powstało się w 2011 roku z potrzeby pomagania innym, które przez ten czas dostrzega i rozumie problemy ludzi i chce je nie tylko rozwiązywać, ale i sprawiać, że życie innych będzie bardziej radosne i kolorowe, które prowadzi zajęcia rehabilitacyjne poprzez hipoterapię, pomaga osobom niepełnosprawnym, integruje środowiska osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, powinieneś zainteresować się akcją: Pomoc Świętojańska od Tatr do Gdańska”.

„Pomoc Świętojańska od Tatr do Gdańska” będzie zbiórką publiczną o zasięgu ogólnopolskim, realizowaną na podstawie Decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji. Będzie się ona odbywać w terminie od 23 czerwca 2013 r. do 31 lipca 2013 r. Środki zgromadzone w ramach zbiórki, w poszczególnych województwach zostaną przeznaczone na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z tych województw.

Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli zaangażowanych w działalność różnego rodzaju organizacji pozarządowych do włączenia się w promocję przedsięwzięcia poprzez swoje strony internetowe. Ponadto zapraszamy do włączenia się w akcję Waszych wolontariuszy, którzy pomogą we wspólnej realizacji przedsięwzięcia. Zachęcamy do tworzenia Powiatowych sztabów wolontariatu.

Wszelkich dodatkowych informacji o akcji udziela, zgłoszenia wolontariuszy itp. dokonuje Pani Katarzyna Paszek. Dane kontaktowe 666716664/ 504455070

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo