Odznaczenia i awanse w Dniu Strażaka

Dodano: 16 maja 2016

13 maja br. w Komendzie Powiatowej PSP w Kościanie odbył się uroczysty apel  z okazji Dnia Strażaka. Spotkanie zaszczycili swą obecnością m.in. samorządowcy Ziemi Kościańskiej ze Starostą Kościańskim Bernardem Turskim na czele.

Uroczystość rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Kościanie st.bryg. Jarosław Tomaszewski, który po powitaniu gości i załogi,przedstawił  historię pożarnictwa oraz tradycje strażackiej służby. W swoim wystąpieniu zawarł także swoistą retrospekcję przeobrażeń jakie przeszła formacja ratownicza oraz krajowy system ratowniczo-gaśniczy na przestrzeni dziesiątek lat. Nie zabrakło charakterystyki obecnych wyzwań stojących przed ratownikami i ochroną przeciwpożarową.

W imieniu społeczeństwa Ziemi Kościańskiej oraz wszystkich zaproszonych gości głos zabrał Starosta Kościański Bernard Turski, który wyraził słowa podziwu i uznania za pełną poświęcenia służbę kościańskich strażaków. Podkreślił rolę formacji ratowniczej w powiatowym systemie bezpieczeństwa i jej znaczenie dla wszystkich mieszkańców.

Apel był okazją do wręczenia awansów, odznaczeń i wyróżnień, za które w imieniu wszystkich nagrodzonych podziękował st.kpt. Łukasz Jędrzejewsk.

 Wykaz odznaczonych, awansowanych i wyróżnionych

z okazji obchodów „Dnia Strażaka 2016”

 Srebrnym „Medalem za długoletnią służbę” odznaczeni zostali:

             - bryg. Marcin Los, 

             - st.kpt. Rafał Zimniak.

Brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej ” odznaczony został:

            - mł.bryg. Radosław Klefas.

Wręczenie w/w odznaczeń  nastąpiło podczas Wielkopolskich Obchodów Dnia Strażaka w Borku Wlkp.  w dniu 8 maja 2016 r.

 Srebrnym „Medalem za zasługi dla pożarnictwa” odznaczony został:

             - asp. sztab.  Szymon Pracharczyk.

 Brązowym „Medalem za zasługi dla pożarnictwa” odznaczony został:

             - ogn. Paweł Wawrzyniak.     

 Dyplomem Komendanta Głównego PSP wyróżniony został:

            - bryg. Marcin Los.

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

            - bryg. Marcin Los,

            - mł.bryg. Radosława Klefas,

(w/w. awanse wręczono podczas Wielkopolskich Obchodów Dnia Strażaka w Borku Wlkp.  w dniu 8 maja 2016 r.)

            - st.kpt. Piotr Hegyi,

            - st.kpt. Łukasz Jędrzejewski,

            - st.ogn. Dariusz Łupicki,

            - mł.ogn. Zbigniew Prajs,

            - st.str. Kamil Kalemba,

            - st.str. Błażej Rzepecki.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wyróżnił nagrodą pieniężną n/w. strażaków:

            - st. asp.  Przemysławowa Mikołajczaka,

            - mł.asp. Łukasza Roszaka,

            - sekc. Dawida Krysia.