Obóz dla klimatu

Fundacja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” oraz Gmina Wilczyn zapraszają na „Obóz dla Klimatu: Odzyskujemy Energię”, który odbędzie się między 18 a 22 lipca 2018 roku w miejscowości Świetne nad jeziorem wilczyńskim w powiecie konińskim.

Zmiany klimatu wynikają z systemowej eksploatacji  środowiska naturalnego.  Przeciwstawienie się temu procesowi wymaga współdziałania i połączenia sił wszystkich, którzy nie zgadzają się żyć w świecie ogołoconym z drzew, zanieczyszczonym, pozbawionym naturalnych jezior i rzek, w świecie chaosu klimatycznego.

Dlatego międzynarodowe środowisko aktywistyczne w dniach 18 – 22 lipca 2018 r. organizuje w Gminie Wilczyn (powiat koniński) wydarzenie społeczno - edukacyjne „Obóz dla Klimatu: Odzyskujemy Energię”. 

Podczas obozu przedstawiciele środowisk lokalnych (w tym samorządowcy), naukowych, eksperckich i aktywistycznych dzielić się będą wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami, informować o skutkach wydobycia i spalania węgla, i co najważniejsze dyskutować o przyszłości regionu i kraju oraz planować wspólne działania.

Pięciodniowy program obozu to warsztaty, wykłady, wycieczki, pokazy i wydarzenia artystyczne. Każdy dzień ma swój temat przewodni: Lokalność, Praca, Solidarność, Samoorganizacja i Alternatywy. Uczestnicy obozu będą szukać odpowiedzi na kryzys klimatyczny, analizując go w kontekście lokalnych i globalnych problemów społeczno-gospodarczych: narastania konfliktów społecznych,  problemów z żywnością i z dostępem do wody. 

„Obóz dla Klimatu” organizowany jest oddolnie, przez różne organizacje formalne (jak Fundacja „RT-ON” ) i nieformalne w bliskiej współpracy ze społecznością lokalną poszkodowaną przez sąsiedztwo kopalni odkrywkowych i elektrowni opalanych węglem brunatnym. Pobór wody przez kopalnie szczególnie uderza w filary gospodarki regionalnej: rolnictwo i sektor turystyczny, skazując region na dalszą  bezalternatywną przyszłość związaną jedynie z kopalniami.

Mając na uwadze fakt jak ważne jest każde wypowiedziane słowo i przedstawienie swojej wizji rozwoju regionu organizatorzy „Obozu dla Klimatu” serdecznie zapraszają na debaty, warsztaty i wykłady. Wszystkie niezbędne informacje wraz z harmonogramem planowanych działań każdego dnia dostępne są na stronie internetowej:  https://obozdlaklimatu.org/

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo