O pożarnictwie wiedzą wszystko!

W hali sportowej przy Gimnazjum im. Stanisława Kielicha w Borowie gościli 17 marca uczestnicy konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”. Konkurs to eliminacje powiatowye Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do zawodów przystąpili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Kościańskiego.

Na turnieju pojawiło się 38 uczniów, powitał ich Kazimierz Król - Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Kościanie, który życzył uczestnikom osiągnięcia jak najlepszych wyników. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością zasad postępowania na wypadek pożaru i praktycznymi umiejętnościami posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Ponadto pytania dotyczyły także zagadnień związanych z technikami pożarniczymi, organizacją ochrony przeciwpożarowej oraz historią i tradycją ruchu strażackiego. Wiedza pożarnicza - jak mówił Andrzej Jęcz - Starosta Kościański - to ważny i cenny typ umiejętności. Dzięki niej wielu młodych ludzi wie jak zachować się w krytycznych momentach.

Szkoły podstawowe i gimnazja reprezentowało po 15 uczniów, ze szkół ponadgimnazjalnych przejechało 8 uczestników. Zmagania konkursowe oceniała komisja, w skład której weszli Dh Zbigniew Przydróżny – Przewodniczący oraz członkowie Stanisław Grześkowiak, Janusz Maćkowiak, Zbigniew Majchrzak, Kinga Tomyślak, Anna Marszewska, Sławomir Kalemba, Ryszard Pawlukowicz, Franek Daniel, Ilona Konieczna oraz Paulina Hertmanowska. Zdaniem komisji poziom trudności był bardzo wysoki, mimo to uczniowie świetnie poradzili sobie z pytaniami.

Po ocenie komisja wyłoniła zwycięzców, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego. Szkoły podstawowe będzie reprezentował Kamil Kasztelan ze Szkoły Podstawowej w Kiełczewie, gimnazja Piotr Cichocki z Gimnazjum w Borowie a szkoły ponadgimnazjalne Patrycja Ślotała z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu. Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali nagrody i upominki. Organizatorzy dodatkowo wyróżnieni najmłodszych uczestników zmagań - Paulinę Szymańską z Bronikowa i Bartosza Leśniczaka z Borowa.

W klasyfikacji drużynowej poszczególnych gmin powiatu kościańskiego pierwsze miejsca zajęła Gmina Śmigiel z 278 punktami. Pozostałe miejsca zajęli kolejno: Gmina Czempiń - 240 punktów, Gmina Kościan - 211 punktów, Miasto i Gmina Krzywiń - 173 punkty i Miasto Kościan - 168 punktów.

Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościanie, przy współpracy Starostwa Powiatowego w Kościanie, samorządów gmin powiatu kościańskiego oraz Gimnazjum im. Stanisława Kielicha w Borowie.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo