Nowa droga w Srocku Wielkim

Dodano: 11 stycznia 2021

Nowa droga w Srocku Wielkim

Zakończyły się prace przy przebudowie i poszerzeniu drogi powiatowej w Srocku Wielkim.

Powiatowa inwestycja była realizowana jako zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie”.

Na remont Starostwo Powiatowe w Kościanie otrzymało wsparcie w wysokości 1 mln 375 tys. złotych z unijnych środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Łączny koszt prac wyniósł blisko 2,2 mln zł. Dofinansowanie z Gminy Czempiń to 450 tys.  złotych. Pozostałe koszty sfinansowane zostały z budżetu Powiatu Kościańskiego.

Wyremontowano odcinek o długości prawie 2,5 km. Na odcinku o nawierzchni bitumicznej, który ma ponad 1200 metrów droga została poszerzona do 5,5 m. Stara nawierzchnia została usunięta, położono nową nawierzchnię, a pobocza zostały utwardzone i wzmocnione. Odtworzono i odmulono  rowy. W Srocku Wielkim ułożono chodniki i krawężniki.

Na odcinku gruntowym wybudowano nową drogę o długości 1250 metrów. Droga została wzmocniona, ułożono kolejne jej warstwy. Nowa droga została oznakowana.

Prace wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.