Mija rok

W mijającym właśnie roku Powiat Kościański zrealizował inwestycje o wartości 27 milionów złotych. Jest to większa kwota niż w poprzednich latach.  - W 2015 roku zrealizowaliśmy inwestycje na łączną kwotę 15,5 mln złotych, w 2016 już na 18,6 mln złotych – przypomina Bernard Turski, Starosta Kościański. Tylko na zadania drogowe przeznaczyliśmy w tym roku  blisko 23 mln złotych – dodaje.

W ramach drogowych inwestycji zrealizowano pierwszy etap rozbudowy drogi z Wieszkowa, przez Żelazno do Stankowa. Na drodze gruntowej o długości ponad  2 km położono nową nawierzchnię bitumiczną. Drugi etap tego zadania, na które Powiat Kościański otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, będzie realizowany w roku 2018.

Poza tą inwestycją Starostwo Powiatowe w Kościanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej pozyskało środki na przebudowę dróg Czempiń-Słonin oraz Słonin – Stare Oborzyska do drogi krajowej nr 5. Koszt obu tych inwestycji to około 9 milionów złotych.

W tym roku rozpoczęły się też prace przy budowie nowej drogi od Boguszyna do węzła S5 w Nietążkowie. Również na tę inwestycję udało się pozyskać środki zewnętrzne z funduszy europejskich. Droga biegnąca przez powiat kościański to element większego zadania polegającego na połączeniu drogi wojewódzkiej nr 305 przez Wijewo, Włoszakowice i Nietążkowo z węzłem S5.

Ponadto zmodernizowano nawierzchnię wielu dróg powiatowych. Największe z tych inwestycji to remont w Starej Przysiece Drugiej, odcinek między Cichowem a Mościszkami, między Karminem i Chełkowem, Donatowem a Nowym Gołębinem, czy Sierpowem a Starym Bojanowem, a także odcinek między drogą wojewódzką 432 a Miąskowem. Realizacja niektórych inwestycji – szczególnie tych większych - odbywała się przy współudziale samorządów gminnych. Na te zadania przeznaczono ponad 566 tys. złotych.

W mijającym roku poza inwestycjami drogowymi powiat inwestował w SP ZOZ w Kościanie. W ostatnim czasie wyremontowano oddział noworodkowy, dziecięcy, rehabilitacyjny, oddział ginekologiczno – położniczy, pracownie diagnostyczne. Niedawno zakończyła się modernizacja pomieszczeń w których mieścił się oddział reumatologii. Po remoncie znajduje się w nim Zakład Opiekuńczo Leczniczy.

Na oddziale powstały: sala terapii zajęciowej, gabinet psychologa, świetlica dla chorych, sala ćwiczeń, obszerna łazienka, w której znalazł się sprzęt pomagający w opiece nad chorymi, a także dodatkowe sale chorych z własnymi węzłami sanitarnymi. Przy okazji remontu na oddziale wyremontowano korytarz prowadzący do oddziału i do laboratorium. Koszt zrealizowanych inwestycji to ponad 658 tys. złotych. Powiat Kościański na ten cel przekazał kwotę 250 tys. złotych.  Kolejne 100 tys. złotych przeznaczyła ze swojego budżetu Gmina Kościan. Pozostałe koszty remontu zostaną sfinansowane ze środków własnych szpitala oraz z dotacji samorządowych.

Także w tym roku nie zapomniano o szkołach prowadzonych przez powiat. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie wyremontowano stołówkę i trzy sale lekcyjne. Na remonty w tym roku szkoła z budżetu powiatu miała około 30 tys. złotych. Z kolei w Zespole Szkół im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie, który od ubiegłego roku ma do dyspozycji halę sportowo – widowiskową, wyremontowano dwie sale lekcyjne.  Remontu doczekało się także jedno z pomieszczeń administracji i korytarz. Koszty tych remontów wyniosły ok. 56 tys. złotych brutto. Dużą inwestycję zrealizowano w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie. W pomieszczeniach po kotłowni powstała biblioteka. Wyremontowano sanitariaty. Koszt prac to ponad 215 tys. złotych. 

Największą tegoroczną budową jest powstająca na ulicy Gostyńskiej w Kościanie nowa siedziba starostwa, w której znajdzie się Wydział Komunikacji i Dróg. Przeprowadzka wydziału odbędzie się na początku przyszłego roku. Całkowity koszt budowy wyniesie ponad 1,5 mln złotych.

Mapę tegorocznych inwestycji i remontów uzupełnia Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kościanie i Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach. W poradni remont był rozłożony na dwa lata. Wyremontowano podłogi, schody, pomalowano korytarze i gabinety, wyremontowano sanitariaty. Koszt prac to prawie 60 tys. złotych. Z kolei w DPS w Mościszkach wyremontowano pomieszczenia mieszkalne i kilka gospodarczych, rampę przyległą do pawilonu. Ponadto wykonano remont elewacji pałacu i prace renowacyjne w parku. Koszt prac to około 300 tys. złotych.

Powiat tradycyjnie wsparł też remont zabytków. Na zadania te przeznaczono kwotę 60 tys. złotych. Wyremontowano m.in. XIX wieczną lodownię w Gryżynie, a także wsparto remont poewangelickiej kaplicy cmentarnej w Śmiglu.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo