Kościańscy policjanci podsumowali 2017 rok

Dodano: 14 lutego 2018

Coroczna odprawa podsumowująca wyniki pracy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie w 2017 roku odbyła się 5 lutego 2018 r.

Ostatni rok pracy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie podsumował Komendant Powiatowy Policji insp. Andrzej Zakrzewski.

W Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie służy obecnie 129 policjantów. Wspiera ich 21 pracowników cywilnych wśród których 11 stanowisk to korpus służby cywilnej, a pozostałe 9 to tzw. pracownicy normatywni Policji.

Policjanci z KPP w Kościanie mają do dyspozycji 18 radiowozów oznakowanych, 6 nieoznakowanych oraz 2 motocykle.

Kryminalni

W 2017 r. na terenie powiatu kościańskiego stwierdzono 1082 przestępstwa kryminalne, rok wcześniej 1037. Wykrywalność wyniosła 90,7%. Dla porównania wykrywalność przestępstw w województwie wielkopolskim wynosiła 75,5%.

W 2017 r. policjanci pionu kryminalnego zabezpieczyli u podejrzanych 7396,70 g narkotyków. W minionym roku stwierdzono 92 przestępstwa narkotykowe, wszczęto 33 postępowania.

W kategorii uszczerbek na zdrowiu wszczęto 15 postępowań, natomiast w kategorii bójka lub pobicie 3. W kategorii przestępstw dotyczących kradzieży cudzej rzeczy wszczęto 59 postępowań, zaś kradzieży samochodu 8. Jeśli chodzi o kradzież z włamaniem, to wszczęto 30 postepowań. Jedno postępowanie wszczęto za przestępstwo rozbójnicze. W kategorii uszkodzenie rzeczy wszczęto 22 postepowania . Pięć wszczęć postępowań dotyczyło przestępstw korupcyjnych, zaś 194 przestępstw gospodarczych.

Prewencja

W 2017 r. policjanci prewencji przeprowadzili 3643 interwencje. Zabezpieczono 10 imprez masowych. Były to w większości imprezy artystyczno – rozrywkowe oraz jedna sportowa (gala sportów walki). W ich zabezpieczeniu udział wzięło 164 funkcjonariuszy, a koszt zabezpieczenia wszystkich imprez wyniósł 33 312 zł. Oprócz imprez masowych policjanci zabezpieczyli 26 lokalnych meczów piłki nożnej. W minionym roku na terenie powiatu kościańskiego policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie zabezpieczyli trzy zgromadzenia publiczne.

Czas reakcji na pilną interwencję w 2017 r. wyniósł: 8 min. 27 sekund, przy czym oczekiwany czas reakcji to 10 min.

W 2017 r. nieletni popełnili 31 czynów zabronionych, rok wcześniej 29.

W minionym roku mieszkańcy powiatu coraz chętniej korzystali z nowego narzędzia do zgłaszania uwag dotyczących bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania. Dzięki funkcjonowaniu mapy, bez wychodzenia z domu można zgłaszać problemy do najbliższej jednostki Policji.   W 2017 r. mieszkańcy powiatu na mapie zagrożeń dokonali 1366 zgłoszeń. W trakcie weryfikacji tych zgłoszeń 538 z nich nie zostało potwierdzonych.

Natomiast 828 zgłoszeń po weryfikacji zostało potwierdzonych. Działania podjęte przez Policję doprowadziły do wyeliminowania 399 zgłoszonych zagrożeń. Najczęściej zgłaszano uwagi dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym (przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie). Najwięcej zgłoszeń odnotowano na terenie Kościana (470), drugą gminą pod względem liczby zgłoszeń była Gmina Czempiń (457). Najmniej zgłoszeń zaznaczono na terenie Gminy Krzywiń (92).

Kolejnym narzędziem pozwalającym w łatwy sposób nawiązać kontakt z dzielnicowym oraz znaleźć najbliższą jednostkę Policji jest aplikacja na urządzenia mobilne „Moja Komenda”.

Ruch drogowy

W 2017 r. na drogach powiatu kościańskiego doszło do 104 wypadków drogowych, w których rannych zostało 116 osób, a śmierć poniosło 7 osób. Policjanci z KPP zatrzymali 165 kierujących pod wpływem alkoholu.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego prowadzą cykliczne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, m.in. : „Prędkość”, „Trzeźwość”, „Truck”, „Niechronieni uczestnicy Ruchu” i wiele innych. W działaniach oprócz funkcjonariuszy drogówki biorą również udział funkcjonariusze z posterunków gminnych oraz prewencji.  

Funkcjonariusze ruchu drogowego organizują również konkursy z zakresu wiedzy o ruchu drogowym dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  Najlepsze drużyny wyłonione na szczeblu powiatowym, reprezentują powiat kościański na etapie wojewódzkim.

Następnie uczestniczący w odprawie Starosta Kościański Bernard Turski podziękował za dotychczasową współpracę między Policją a lokalnymi samorządami, jednocześnie zapewnił o dalszym współdziałaniu mającym na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kościańskiego.

W odprawie oprócz kierownictwa komendy oraz samorządowców udział wziął także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski oraz Prokurator Rejonowy w Kościanie Marzena Tylińska.

Po zakończonej odprawie, zaproszeni goście udali się na plac przy komendzie, gdzie nastąpiło przekazanie trzech radiowozów. Oznakowany opel będzie wspomagał funkcjonariuszy ze Śmigla w dotarciu w trudno dostępne rejony gminy. Pozostałe dwa pojazdy zasilą pion kryminalny Komendy Powiatowej. 

Zakup samochodów możliwy był dzięki wsparciu samorządów gminnych oraz Starostwa Powiatowego.

 

Foto: KPP w Kościanie