Konsultacje projektu uchwały dotyczącej nagród i wyróżnień dla zawodników

Zgodnie z Uchwałą Nr 145/790/17  z dnia 13 grudnia 2017 r. Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłasza konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu, danych rejestrowych,osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz nazwiska i imienia osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

Po zapoznaniu się z dokumentem, prosimy wszystkich zainteresowanych o przekazanie  swoich uwag i opinii drogą pisemną na adres: Starostwo Powiatowe w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail : organizacje@powiatkoscian.pl.

Konsultacje zostaną przeprowadzone od 14 grudnia 2017 r. do 28 grudnia 2017 r.

 

Poniżej do pobrania:

Projekt Uchwały

Formularz zgłaszania uwag i opinii

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo