Konsultacje projektu uchwały dotyczącej nagród i wyróżnień dla trenerów

Uchwałą Nr  145/791/17 z dnia 13 grudnia 2017 r. Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłasza  konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Warunkiewm udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu, danych rejestrowych, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

Po zapoznaniu się z dokumentem, prosimy wszystkich zainteresowanych o przekazanie  uwag i opinii drogą pisemną na adres: Starostwo Powiatowe w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: organizacje@powiatkoscian.pl.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 14 grudnia 2017 r do 28 grudnia 2017 r.

 

Do pobrania poniżej:

Uchwała

Formularz zgłaszania uwag i opinii

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo