Kongres Założycielski Powszechnego Samorządu Gospodarczego – ZAPROSZENIE

W imieniu organizatorów zapraszamy Przedstawicieli Cechów, przedstawicieli Izb Rzemieślniczych z terenu całego kraju, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), przedstawicieli osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w sektorze MSP oraz przedstawicieli wszelkich organizacji pozarządowych zrzeszających przedsiębiorców z sektora MSP, na Kongres Założycielski Powszechnego Samorządu Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kongres został objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Kongres odbędzie się 19 maja 2018 roku w godz. 10.00 – 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu.

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.psg-msp.pl do dnia 15 maja 2018 roku. W Kongresie będą mogły uczestniczyć tylko osoby zgłoszone, które otrzymają z Sekretariatu Kongresu mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, akredytacja będzie udzielana według kolejności zgłoszeń.

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Ewentualne pytania i uwagi można zgłaszać na adres mailowy biuro@psg-msp.pl.

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo