Konferencja prasowa w siedzibie PAP w Warszawie

Dodano: 01 lutego 2016

W piątek 29 stycznia 2016 roku w Warszawie, w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej, Starosta Kościański Bernard Turski w porozumieniu z Fundacją „Rozwój Tak - Odkrywki Nie” zorganizował konferencję prasową pt. „Samorządy, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe razem przeciw odkrywkom węgla brunatnego”.

    Wśród zaproszonych gości byli m. in.: lider protestu przeciw kopalni odkrywkowej w Wielkopolsce Sylwia Maćkowiak, Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiej Koalicji „Rozwój Tak - Odkrywki Nie” Radosław Gawlik, Prezes Stowarzyszenia „Przedsiębiorczość Dla Ekologii” Leszek Wenderski.

    Odrzucenie przez Ministerstwo Środowiska „Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin” wraz z wykazem złóż węgla brunatnego, które miały być objęte prawną i planistyczną ochroną, choć jest krokiem w dobrą stronę i chwilowo uspokaja nastroje  -  jednak w żaden sposób nie rozwiązuje problemu ochrony złóż potencjalnie uznanych za strategiczne oraz ewentualnej budowy nowych odkrywkowych kopalń węgla brunatnego w Polsce - powiedzieli Starosta Kościański Bernard Turski i Prezes Fundacji „Rozwój Tak - Odkrywki Nie” Tomasz Waśniewski, podczas konferencji zwołanej dziś (29.01.16) w siedzibie  Polskiej Agencji  Prasowej.

  Wspólne, zdecydowanie krytyczne stanowisko wobec zapisów Białej Księgi, łącznie kilkudziesięciu samorządowców (Starostów, Wójtów, Burmistrzów z Wielkopolski, Lubuskiego, Dolnego Śląska, Łódzkiego), radnych, ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców zagrożonych ochroną złóż oraz budową kopalni odkrywkowych, przekazało Wiceministrowi Środowiska prof. Mariuszowi Orionowi- Jędryskowi  już  w połowie grudnia ubiegłego roku.  Skutek był natychmiastowy,  Minister dokument  wyrzucił do kosza... 

     Nie oznacza to  jednak, że sprawa jest zamknięta, a mieszkańcy mogą spać spokojne. Problem jest  jedynie odłożony - za jakiś czas powróci. Obawy co do przyszłości zagrożonych regionów  sygnatariusze  wspólnego stanowiska przekazali w liście otwartym na ręce Głównego Geologa Kraju (http://rozwojtak-odkrywkinie.pl). Objęcie wybranych złóż węgla brunatnego prawną i planistyczną ochroną przed ewentualnym zagospodarowaniem uniemożliwiającym późniejszą eksploatację tych złóż byłoby – przypominają - drastycznie niekorzystne dla sytuacji społeczno-gospodarczej całych regionów i poszczególnych gmin. Domagamy się jednoznacznego stanowiska Rządu Rzeczypospolitej dotyczącego wyłączenia z listy kopalin uznanych za strategiczne i podlegających ochronie, obszarów wymienionych w Białej Księdze a także odstąpienia od klasyfikowania wydobycia węgla brunatnego metodą odkrywkowa jako celu publicznego bowiem skazuje ono ludzi na wywłaszczenia i wysiedlenia z powodu takich inwestycji - napisali w liście otwartym samorządowcy i liderzy społecznych protestów przeciw odkrywkom.

     Starosta Kościański Bernard Turski - reprezentujący samorządy z Wielopolski, zwrócił uwagę, że jeśli cokolwiek powinno być chronione przez państwo to zasoby wód podziemnych, szczególnie zagrożone przez ewentualną kopalnię odkrywkową w aglomeracji poznańskiej. „Kopalnie odkrywkowe są najbardziej inwazyjną metodą pozyskiwania surowców energetycznych. - Nasz kraj stawia wyłącznie na przestarzałe technologie węglowe, zaniedbując efektywność energetyczną, sektor odnawialnych źródeł energii. Stajemy się niekonkurencyjni i osamotnieni w Europie i we współczesnym świecie. Bez energii z węgla brunatnego, co  jest poza dyskusją, da się żyć, bez wody w żadnym razie” – powiedział Starosta Turski.

    Sylwia Maćkowiak (Stowarzyszenie „Nasz Dom” z Wielkopolski) oraz Anna Dziadek (Stowarzyszenia  „Nie Kopalni Odkrywkowej”, woj. lubuskie) mówiąc o przyczynach protestów przeciw planom budowy nowych kopalni zgodziły się, że  wydobycie odkrywkowe węgla brunatnego jest ekonomicznie, przyrodniczo, kulturowo oraz społecznie zupełnie nieuzasadnione. Przynosi więcej strat niż pożytku, rodzi niepokoje i napięcia społeczne.

    Radosław Gawlik, Prezes Stowarzyszenia Eko-Unia i Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiej Koalicji „Rozwój TAK Odkrywki NIE” - wezwał do radykalnej zmiany kierunków rozwoju polskiej energetyki. Nasz kraj stawiając dotąd wyłącznie na przestarzałe technologie węglowe, zaniedbując efektywność energetyczną, sektor innowacyjnych, odnawialnych i rozproszonych źródeł energii, staje się niekonkurencyjny i osamotniony w Europie. Bezpieczeństwo energetyczne Polski  nie może opierać  się jedynie na wydobyciu i spalaniu paliw kopalnych, pozyskiwanych przy pomocy najbardziej dewastującej środowisko metody, jaką jest odkrywka.

     Inicjator listu otwartego do Ministra, Tomasz Waśniewski (Fundacja „Rozwój TAK - Odkrywki NIE”) zwrócił uwagę na potrzebę rozwiązań systemowych co da poczucie stabilności i bezpiecznego wyznaczania kierunków rozwoju ze strony samorządów oraz lokalnych środowisk i przedsiębiorców. Dlatego - powiedział, jesteśmy gotowi do debaty o problemach społecznych i środowiskowych, z którymi wiąże się budowa nowych kopalni odkrywkowych, oraz o alternatywnych modelach rozwoju polskiej energetyki. Oczekujemy wszyscy: mieszkańcy, przedsiębiorcy, samorządy na dialog, oraz zaproszenie do rozmowy ze strony Ministerstwa Środowiska - podkreślili na koniec uczestnicy konferencji. 

Treść listu do Ministra w linku poniżej

 

Pliki do pobrania