Konferencja poświęcona Białej Księdze Ochrony Złóż Kopalin.

Dodano: 21 grudnia 2015

W piątek 18 grudnia 20125 roku w Kościańskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja poświęcona Białej Księdze Ochrony Złóż Kopalin. Organizatorem spotkania był Starosta Kościański Bernard Turski oraz Fundacja „Rozwój Tak - Odkrywki Nie” z Legnicy

W spotkaniu oprócz zaproszonych gości i ekspertów wzięło udział około 300 mieszkańców z terenów powiatów: kościańskiego, gostyńskiego, rawickiego oraz krotoszyńskiego. Celem konferencji  było zapoznanie się mieszkańców z wykazem obszarów ujętych w „Białej Księdze”, zagrożeniami oraz skutkami, jakie przyniesie objęcie tych terenów ochroną złóż kopalin, a także przedstawienie wspólnego stanowiska samorządów i organizacji pozarządowych wobec możliwości uznania przez Ministerstwo Środowiska wybranych złóż węgla brunatnego za strategiczne z punktu widzenia interesu państwa i objęcia ich ochroną przed takim zagospodarowaniem, które uniemożliwiałoby lub znacznie utrudniało ich późniejszą eksploatację. W wykazie złóż kopalin strategicznych, które uzyskały najwyższą ocenę w wyniku waloryzacji znalazło się 15 złóż węgla brunatnego w tym wielkopolskie złoża węgla brunatnego: Czempiń i Krzywiń oraz Oczkowice , Gostyń, Mosina, Szamotuły.

Podczas spotkania goście mogli wysłuchać referatów poświęconych: charakterystyce złóż Czempiń i Krzywiń, gospodarce węglem brunatnym, wpływowi eksploatacji węgla brunatnego na wody podziemne i powierzchniowe w Wielkopolsce, wpływowi objęcia terenów ochroną złóż na rozwój obszarów i przyszłość lokalnej społeczności, czy statusu prawnego Białej Księgi.

Podczas dyskusji swoje doświadczenia związane z negatywnymi aspektami powstawania kopalni odkrywkowych przedstawiły Panie: Irena Rogowska - Burmistrz Gminy Lubin oraz Pani Sylwia Maćkowiak ze Stowarzyszenia „Nasz Dom” z Gostynia. Efektem dyskusji było również zaproponowanie przez Starostę Kościańskiego Bernarda Turskiego założenie na terenie powiatu kościańskiego stowarzyszenia, którego głównym celem będzie podjęcie działań, uniemożliwiających powstanie na terenach gminy Krzywiń oraz Czempiń kopalni odkrywkowej. Propozycja poprzez aklamację została przyjęta przez zebranych. Szanowni Państwo musimy podjąć działania aby na naszym terenie nie powstała kopalnia, która zrujnuje nasz region i nasze życie. Ta ziemia to jest nasz skarb. Musimy też pamiętać, że to co teraz robimy to jest działanie dla naszych dzieci i wnuków. To jest nasza mała ojczyzna, w której chcemy mieszkać i żyć bez obaw, że pewnego dnia ktoś będzie kazał nam się stąd wyprowadzić. – mówił Starosta Turski do zgromadzonych.

Konferencja zakończyła się przyjęciem apelu mieszkańców powiatu kościańskiego, w którym wyrażają zdecydowany sprzeciw powstaniu kopalni węgla brunatnego na naszym terenie.