Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

Skład osobowy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego został powołany uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku.

1. Jan Pietrzak - przewodniczący komisji,

2. Paweł Buksalewicz,

3. Kazimierz Dembny,

4. Andrzej Jęcz,

5. Kazimierz Józefowski,

6. Jan Jurga,

7. Marian Kłos,

8. Grzegorz Ratajczak,

9. Aleksander Sowa,

10. Stefan Stachowiak,

11. Edward Strzymiński,

12. Krzysztof Walachowski

13. Stefan Żurkiewicz.