Komisja Rewizyjna

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej został powołany uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku.

1. Jan Jurga – przewodniczący komisji,

2. Jan Pietrzak – zastępca przewodniczącego komisji

3. Marian Kłos – sekretarz komisji