Karty EKUZ w Kościanie

Wielkopolski OW NFZ uruchamia kolejny, jednodniowy Mobilny Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, w którym wydaje karty EKUZ. 

Pracownicy Funduszu będą wydawać Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w środę, 20 marca 2019 roku w godzinach od 10.00 do 15.00.

Po dokumenty można się zgłosić w budynku G  (Szpitalny Oddział Ratunkowy, gabinet nr 2) Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, przy ul. Szpitalnej 7. 

Przypominamy, że wszystkie mobilne akcje wydawania EKUZ są jednodniowe.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy z dowodem tożsamości (i ew. pełnomocnictwami do złożenia wniosku/odbioru karty w imieniu innych osób). Każdy uczeń, student lub uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia - musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta, lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Osoby, które kolejny raz zamierzają wyrobić sobie kartę EKUZ proszone są o sprawdzenie ważności posiadanej karty. Często zdarza się, że osoby posiadające ważną kartę wnioskują o wydanie nowej, a to wydłuża czas jej otrzymania, ponieważ aktualną trzeba najpierw unieważnić.

Ważność karty można sprawdzić w jej dolnym, prawym rogu. Po ostatniej nowelizacji przepisów - w listopadzie 2018 roku - wielu osobom, np. zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, czy prowadzącym działalność gospodarczą, karta wydawana jest na okres półtora roku, a np. emerytom, tak jak do tej pory - na 5 lat. Termin ważności EKUZ zależy od rodzaju tytułu do ubezpieczenia.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo