Jubileuszowa Uchwała Rady Powiatu Kościańskiego

Dodano: 20 września 2019

Jubileuszowa Uchwała Rady Powiatu Kościańskiego

Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Kościańskiego zorganizowanej 13 września 2019 roku Rada Powiatu w sposób wyjątkowy, pierwszy raz w swej historii, przez aklamację, podjęła okolicznościową uchwałę upamiętniającą jubileusze 100 lat polskiej powiatowej administracji i 20 lat współczesnego Powiatu Kościańskiego.

Poniżej treść uchwały:

  Uchwała Rady Powiatu Kościańskiego

z dnia 13 września 2019 roku

w sprawie uczczenia 100 lat polskiej administracji powiatowej

i 20 lat współczesnego Powiatu Kościańskiego.

 

Rada Powiatu Kościańskiego zebrana w historycznym budynku kościańskiej „Sokolni”, siedzibie walczącego od 1894 roku o polskość Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” , oddaje hołd skautom, harcerzom i Powstańcom Wielkopolskim z Ziemi Kościańskiej, którzy z bronią w ręku podjęli na przełomie 1918 i 1919 roku zwycięską walkę o wolność Wielkopolski. Ich patriotyzm i zwycięstwo to zasługa bezimiennych pokoleń kobiet i mężczyzn, którzy w sercach pielęgnowali miłość do języka, kultury i państwa polskiego.

Czwartego stycznia 1919 roku to pierwszy dzień, w którym polski Starosta Kościański, darzony szacunkiem ziemianin i działacz społeczny Gustaw Raszewski z Jasienia,  rozpoczyna wspólnie z mieszkańcami trudne dzieło budowy polskiej administracji powiatowej na Ziemi Kościańskiej. Kolejni starostowie kościańscy: Wacław Cegiełka i Adam Narajewski kontynuując rozpoczętą w 1919 roku pracę przyczyniali się do umacniania lokalnej wspólnoty i wspierali jej aspiracje. Rada Powiatu Kościańskiego w sposób szczególny czci pamięć Tadeusza Karpińskiego, Starosty Kościańskiego w latach 1933 – 1939 , który nie zwolniony z urzędu, po wcześniejszym aresztowaniu, został 29 maja 1943 roku rozstrzelany na gruzach Warszawy. 

Rada Powiatu Kościańskiego, składając hołd ich pamięci, wyraża wdzięczność i szacunek starostom, członkom Wydziału i Sejmiku Powiatowego oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Kościanie, zatrudnionym w latach 1919 - 1939, za ich trud i wysiłek w budowaniu polskiej administracji. Rada Powiatu Kościańskiego wyraża głęboki szacunek wszystkim mieszkańcom Ziemi Kościańskiej, ze starostą Karolem Fischbachem na czele, którzy po 1945 roku w życiu prywatnym i działalności zawodowej kierowali się ideami samorządności, a będąc lokalnymi patriotami przyczyniali się do rozwoju Ziemi Kościańskiej.

Pierwszego stycznia 1999 roku powstał współczesny, samorządny Powiat Kościański. Uznając utworzenie powiatowej, samorządowej administracji za jeden z filarów polskiej demokracji Rada Powiatu Kościańskiego z uznaniem wspomina Jerzego Skorackiego, pierwszego starostę, wszystkich zmarłych i żyjących radnych, którzy przez dwie dekady swoim zaangażowaniem i oddaniem współtworzyli dzisiejszy Powiat Kościański. 

Rada Powiatu Kościańskiego dziękuje pracownikom Starostwa Powiatowego w Kościanie, pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych, służb inspekcji i straży za ich bezcenny wkład i wpływ na współczesny kształt Powiatu Kościańskiego. Rada Powiatu Kościańskiego hołdując myśli, że wolność to samorządność, a także uznając za znaczące słowa ustawy o samorządzie powiatowym, którego rolą jest budowa lokalnej wspólnoty, będącej siłą demokracji w Polsce, potwierdza wolę jej umacniania i rozwijania.

Rada Powiatu Kościańskiego przyszłym pokoleniom samorządowców i wszystkim pracującym dla dobra mieszkańców Powiatu Kościańskiego przedkłada pod rozwagę i zaleca, by w działaniu i kreowaniu życia publicznego przyświecało im przekonanie, że:     

  UBI CONCORDIA, IBI VICTORIA,

       gdzie zgoda, tam zwycięstwo.

 Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego

Iwona Bereszyńska

Radni Rady Powiatu Kościańskiego

 

Tekst uchwały został ręcznie napisany na czerpanym papierze i uroczyście podpisany przez wszystkich, obecnych na sesji radnych VI kadencji. Dokument zostanie oprawiony i znajdzie swoje miejsce w Biurze Rady Powiatu.