Jest karetka w Krzywiniu

Dodano: 07 stycznia 2015

Od 1 stycznia 2015 r. karetka typu P stacjonuje w Krzywiniu.

21 listopada 2014 r. Starosta Kościański pozytywnie zaopiniował Projekt „Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego”, który zakładał przesunięcie z dniem 1 stycznia 2015 r. karetki typu P z Kościana do Krzywinia. Plan został zatwierdzony 22 grudnia 2014 r.

- Utworzenie dodatkowego Zespołu Ratownictwa Medycznego typu P w powiecie kościańskim, a następnie zmiana miejsca stacjonowania karetki z Kościana do Krzywinia to efekt kilkuletnich starań mojego poprzednika Andrzeja Jęcza oraz Rady Powiatu Kościańskiego poprzedniej kadencji - powiedział Starosta Kościański Bernard Turski. – Utworzenie ZRM w Krzywiniu bez wątpienia pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Krzywiń w zakresie dostępu do usług ratownictwa medycznego – zauważył Starosta.

Działania władz Powiatu Kościańskiego na rzecz utworzenia Zespołu Ratownictwa Medycznego w Krzywiniu trwały od 2009 roku. Apele obejmowały liczne pisma, w których przywoływane były wielokrotnie argumenty podkreślające m.in. przekraczanie ustawowo określonego czasu dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia. Starosta Kościański pisemnie wielokrotnie zwracał się nie tylko do Wojewody Wielkopolskiego, ale również do Ministra Zdrowia, Sekretarza oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Ponadto w 2011 r. z inicjatywy Starosty Kościańskiego zebrane zostały listy z 4432 podpisami mieszkańców miasta i gminy Krzywiń, których kserokopie pismem z dnia 9 grudnia 2011 r. przekazano Ministrowi Zdrowia. Zaopiniowanie Projektu Planu w dniu 21 listopada 2014 r. stanowiło końcowy etap obszernej, kilkuletniej korespondencji z organami administracji rządowej na rzecz utworzenia ZRM typu P w Krzywiniu.

 

Foto: UMiG Krzywiń