Jedna szkoła – wiele możliwości – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie zaprasza

Dodano: 18 kwietnia 2019

SZKOŁA DLA FACHOWCÓW I PROFESJONALISTÓW

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie to szkoła o długoletniej tradycji kształcenia zawodowego na ziemi kościańskiej. Od lat fachowo i na wysokim poziomie przygotowuje ucznia do wykonywania zawodu oraz daje wykształcenie ogólne. Nasza oferta edukacyjna:

 

TECHNIKUM – LICZY SIĘ DOBRY I ATRAKCYJNY ZAWÓD

TECHNIK ELEKTRYK – dla odpowiedzialnych i niezawodnych

Będziesz poszukiwanym specjalistą, o wysokich kwalifikacjach.

Szkoła przygotuje Cię do montażu i naprawy sieci i instalacji elektrycznych.

TECHNIK REKLAMY – dla kreatywnych i operatywnych

To nowoczesny i posiadający przyszłość zawód, łączący wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną i psychologiczną. Kierunek przygotuje do otworzenia własnej firmy i spełnienia marzeń o byciu

jednocześnie menedżerem, grafikiem i artystą – plastykiem.

TECHNIK BUDOWNICTWA – dla kreatywnych i solidnych

Będziesz mógł pracować przy wykonywaniu obiektu oraz przy dokumentowaniu i administrowaniu inwestycji.

Szkoła oferuje wiedzę i umiejętności w zakresie technologii, organizacji i kontroli robót konstrukcyjno–budowlanych oraz opracowywania kosztorysów.

TECHNIK EKONOMISTA – dla skrupulatnych i przedsiębiorczych

Kierunek daje wiele możliwości zatrudnienia na różnych stanowiskach np.: w urzędach, biurach, firmach spedycyjnych

i bankach. Uczniowie odbywają nowoczesne kształcenie modułowe.

TECHNIK GAZOWNICTWA – dla rzetelnych i przewidujących

Gwarantuje ciekawą pracę związaną z budową i eksploatacją sieci oraz instalacji gazowych, tworzeniem dokumentacji

projektowej i kosztorysów robót. Patronat nad nim sprawuje Polska Spółka Gazownictwa w Warszawie.

TECHNIK GEODETA – dla ambitnych i twórczych

To kierunek prestiżowy i wyjątkowy, polecany osobom z umysłem technicznym, które lubią pracować przy komputerze, dokonywać obliczeń, a także pomiarów, często w terenie i na świeżym powietrzu. Szkoła dysponuje profesjonalnym sprzętem do praktycznej nauki w tym zawodzie.

TECHNIK MECHANIK – dla precyzyjnych i pomysłowych

Będziesz miał ciekawy zawód dający możliwość zatrudnienia we wszystkich sektorach gospodarki – wszędzie tam, gdzie eksploatuje się pojazdy, maszyny i urządzenia. Technik mechanik jest potrzebny w każdym zakładzie.

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – OTWARCIE NA ŚWIAT WIEDZY I WARTOŚCI

- KIERUNEK OGÓLNY – NOWOŚĆ

- KIERUNEK PROZDROWOTNY

- KIERUNEK SPORTOWO–REKREACYJNY – tylko po ósmej klasie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- nauka trwa 3 lata (absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej rozpoczynają naukę od klasy drugiej)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – DOBRY FACH TO SZANSA NA SATYSFAKCJONUJĄCĄ PRACĘ

Kształci w następujących zawodach: (teoretyczna nauka zawodu odbywa się w szkole, a praktyczna w warsztatach szkolnych lub u pracodawców)

- cukiernik

- elektryk

- fryzjer

- kucharz

- mechanik pojazdów samochodowych

- sprzedawca

- ślusarz

Klasy wielozawodowe: (teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane są podczas czterotygodniowych kursów wyjazdowych w każdym roku szkolnym) fotograf, kelner, piekarz, przetwórca mięsa, krawiec, tapicer, ogrodnik, rolnik, murarz–tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cieśla, dekarz, blacharz, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, mechanik–operator pojazdów i maszyn rolniczych, operator obrabiarek skrawających, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, drukarz fleksograficzny, drukarz offsetowy, obuwnik, złotnik-jubiler, kominiarz, kamieniarz, zegarmistrz, stolarz, monter sieci i instalacji sanitarnych i inne zawody zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy.

WAŻNE DLA UCZNIA:

- dobra lokalizacja i łatwy dojazd do szkoły (PKS, PKP)

- e-Dziennik

- doświadczeni, kreatywni i otwarci na potrzeby ucznia nauczyciele

- nowoczesna i rozbudowująca się baza dydaktyczna

- przyjazna atmosfera

- monitoring

- szkoła bez przemocy

- nowoczesna hala sportowa

- praktyki zagraniczne

- współpraca z uczniami z zagranicy w projekcie unijnym

- możliwość udziału w licznych konkursach, turniejach i olimpiadach zawodowych

- wysoka zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych

- sympatyczny azyl – bar szkolny

 - wsparcie pedagoga i szkolnego doradcy zawodowego.

Posiadamy certyfikaty: SZKOŁA Z KLASĄ, CYFROWA SZKOŁA Wielkopolsk@2020, SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

 WSPÓŁPRACUJEMY z:

- Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- Politechniką Poznańską

- Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu

- Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie

- Polską Spółką Gazownictwa w Warszawie

- Stowarzyszeniem Geodetów Polskich w Poznaniu

- Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu

- Powiatowym Cechem Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie oraz Wielkopolską Izbą

- Rzemieślniczą w Poznaniu

- Mobilnym Centrum Informacyjnym

- Stowarzyszeniem Przyjaciół „Ratajczaka”

- wieloma instytucjami i przedsiębiorstwami wspierającymi szkołę w procesie kształcenia zawodowego.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

IM. FRANCISZKA RATAJCZAKA

W KOŚCIANIE

ul. Wielichowska 43A, 64-000 Kościan

tel. 65 511 41 35, fax. 65 512 64 66

e-mail: sekretariat@zsp-koscian.pl, www.zsp-koscian.pl