IV sesja Rady Powiatu - ZAWIADOMIENIE

Dodano: 30 stycznia 2019

Zawiadamiany, że IV sesja Rady Powiatu Kościańskiego odbędzie się 6 lutego 2019 roku o godz. 17.00 w sali SP ZOZ w Kościanie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Kościański w 2018 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (druk nr 6).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 7).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 27).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego
  na lata 2019 – 2030 (druk nr 28).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2019 rok (druk nr 29).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2019 rok (druk nr 30).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego (druk nr 31).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2019 rok (druk nr 32).
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zakończenie sesji.