Gmina Śmigiel

Okolice Śmigla są obszarem o zróżnicowanych walorach turystyczno - krajoznawczych. Przez ciekawsze tereny gminy prowadzą szlaki turystyczne, umożliwiające turystom poznanie pięknych zakątków i miejscowości. Znakowane szlaki przebiegają w południowo - wschodniej części gminy.

Szlak żółty

O długości 46 km biegnie z Błotkowa do Piotrowa. Na terenie gminy Śmigiel biegnie lasem z kierunku Błotkowa przez Wydorowo, Robaczyn, Stare Bojanowo, Bruszczewo, Przysiekę Polską i Przysiekę Starą. Na terenie gminy szlak liczy około 14 km.

Szlak czarny

Widok na Jezioro WonieśćO długości 32 km biegnie ze Śmigla do Krzywinia. Rozpoczyna się na dworcu PKP w Śmiglu, biegnie przez wieś Koszanowo, Bruszczewo, Przysiekę Starą do zapory czołowej na zbiorniku Wonieść. Na terenie gminy Śmigiel szlak liczy około 14 km.

Szlak niebieski

O długości 27 km biegnie z Czempinia do Kobylina. Odcinek biegnący przez gminę Śmigiel liczy około 10 km, wchodzi na zaporze czołowej na zbiorniku Wonieść i biegnie przez Wonieść i Jezierzyce.

Do najpiękniejszych zabytków na terenie Miasta i Gminy Śmigiel należą:

ŚMIGIEL

;

Więcej informacji na temat zabytków Śmigla.

Śmigielska Kolej Dojazdowa

Panorama ŚmiglaStacja kolei wąskotorowej zbudowana została w latach 1898-1900. Trasa kolejki wiedzie przez malownicze okolice, a jej długość wynosi 23 km. Obecnie kolejka kursuje na odcinku Stare Bojanowo – Robaczyn – Nietążkowo – Śmigiel – Żegrowo – Wilkowo Polskie – Wielichowo i funkcjonuje pod zarządem Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych pod nazwą Śmigielska Kolej Dojazdowa (ŚKD). Z przejazdów tego środka transportu korzystają szczególnie uczniowie dojeżdżający do szkół. W swojej ofercie ŚKD ma przejazdy indywidualne i grupowe oraz przejazdy specjalne, firmowe z urozmaiconym składem (również towarowym) i programem towarzyszącym – rajdy, przejażdżki bryczką i inne. Kontakt telefoniczny: "Śmigielska Kolej Dojazdowa", tel.: (0-65) 5 180 010.

STARY BIAŁCZ
Figura przydrożna św. Jana Nepomucena z XIX wieku
Zabudowania folwarczne z przełomu XIX i XX wieku
Kościół w Starym Białczu

Kościół w Starym BiałczuKościół p.w. Wszystkich Świętych. Zbudowany został w latach 1696 - 1717 z fundacji Franciszka Wacława Gajewskiego, według projektu architekta Jana Catenazziego. Odrestaurowany w 1813 roku, w roku 1872 dobudowano kaplicę i dzwonnicę, w latach 1973 - 1975 kościół został odnowiony. Jest to budowla barokowa, orientowana, murowana z cegły, nieotynkowana. Nawa jest trzy i pół przęsłowa, prezbiterium w formie węższej półkolistej absydy. Od północy, przy nawie znajduje się zakrystia z lożą na piętrze, od południa jest przy nawie kaplica z neogotycką dzwonnicą z 1872 roku. Zewnątrz elewacje są rozczłonkowane toskańskimi pilastrami, okna ujęte są w obramienia. Dachy: nad nawą dwuspadowy, nad prezbiterium półstożkowy, nad lożą trójspadowy, kryte dachówka, a nad kaplicą płaski. Wewnątrz: sklepienia kolebkowe z lunetami, w przęśle środkowym - kopulaste, na nim polichromia późnobarokowa z 1726 i 1740 roku. Ołtarz główny barokowy z 1717 roku, dwukondygnacyjny z rzeźbami św. Anny Samotrzeć, Doroty, Wacława, Franciszka z Asyżu i obrazem Matki Boskiej Śnieżnej w polu głównym. Ołtarze boczne: dwa przy tęczy, analogiczne rokokowe z III ćwierci XVIII wieku. Prawy z obrazem Matki Boskiej Bolesnej i lewy z obrazem św. Anny Samotrzeć. Przy ścianie nawy ołtarz z obrazem Męczeństwa św. Barbary, przy południowej ścianie polichromia iluzjonistyczna przedstawiająca ołtarz z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Ambona barokowa z I połowy XVIII wieku. Stacje Drogi Krzyżowej z obrazami z II połowy XVIII wieku.

BRONIKOWO
Kościół w Bronikowie

Kościół w BronikowieKościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu - odbudowany lub zbudowany na nowo po pożarze w 1738 roku. Kaplice dobudowano w 1936 roku. Remonty przeprowadzone zostały w latach: 1939, 1965, 1970. Kościół orientowany, zbudowany na kamiennej podmurówce, drewniany, konstrukcji zrębowej. Kaplice i wieże szachulcowe. Jednonawowy z węższym prezbiterium, dwiema kaplicami tworzącymi transept i kruchtą przy południowej kaplicy. Od zachodu wieża na rzucie kwadratu. Dachy: nad nawą i prezbiterium dwuspadowe, nad kaplicami trójspadowe, na zakrystii i kruchcie pulpitowe. Wieża nakryta hełmem gontowym z latarnią. W zewnętrznej ścianie prezbiterium znajduje się krucyfiks. Wewnątrz: ołtarz główny barokowy z około 1700 roku, z rzeźbami i obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, dwa ołtarze boczne barokowe: z 1704 roku, z rzeźbami i obrazem Adoracji Ran Chrystusa i z 1698 roku, z rzeźbami i obrazem św. Franciszka. Ambona barokowa z I połowy XVIII wieku, chrzcielnica barokowa z początku XVIII wieku, konfesjonał z 1672 roku. Kasetony i stacje Drogi Krzyżowej wykonane po roku 1936, dłuta Józefa Berdyszaka, artysty ludowego z Bronikowa.

Zespół pałacowo - parkowy z końca XIX wieku.

Pałac jest budowlą zbudowaną na rzucie prostokąta, murowaną, otynkowaną, podpiwniczoną i piętrową. Pośrodku elewacji frontowej znajduje się trzyosiowy pseudoryzalit z czterema pilastrami, nad nim trójkątny fronton. Przed ryzalitem jest taras na wysokości I piętra, wsparty na czterech kolumnach. Dach czterospadowy kryty dachówką. Od wschodu podpiwniczona, parterowa, dwuosiowa przybudówka, kryta dachem płaskim.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE W BRUSZCZEWIE

Wykopaliska archeologiczne w BruszczewieJedną z największych ciekawostek i atrakcji znajdujących się na terenie gminy, nieopodal Śmigla, we wsi Bruszczewo są wykopaliska archeologiczne, świadczące o tym, że przed 4000 lat, we wczesnej epoce brązu istniała tam osada obronna. Jak ustalił na podstawie swoich badań dr hab. Janusz Czebreszuk, pracownik naukowy Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest to najdalej na północ wysunięta osada tego typu w całej Europie.

CZACZ

Informacje o zabytkach w Czaczu.

WONIEŚĆ
Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca.

Zbudowany został w XV wieku, przebudowany w XVII-XVIII wieku, gruntownie podwyższony i powiększony w latach 1887 - 1890, neogotycki z murami późnogotyckiego kościoła z XV wieku. Orientowany, murowany z cegły, otynkowany. Dawna nawa (obecnie prezbiterium) zabudowana na rzucie prostokąta z dwiema niewielkimi kaplicami w części zachodniej. Od zachodu neogotycka, czterokondygnacyjna wieża zbudowana na rzucie kwadratu (najwyższa kondygnacja na rzucie ośmioboku) nakryta hełmem ostrołukowym, ośmiopołaciowym, dachówką. Wewnątrz w prezbiterium i zakrystii znajdują się gotyckie sklepienia krzyżowe, w nawie kolebkowe. Polichromia z 1887 - 1890 roku. Znajdują się trzy ołtarze. W polu głównym ołtarza głównego znajduje się rzeźba św. Wawrzyńca. Ambona, stalle, prospekt organowy, stacje Drogi Krzyżowej - neogotyckie. W kruchcie znajduje się tablica poświęcona ks. Stanisławowi Ciążyńskiemu - proboszczowi z Wonieścia.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo