Forum rolnicze – zaproszenie

Starosta Kościański i Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie zapraszają do udziału w Forum Rolniczym Powiatu Kościańskiego

Forum organizowane pod patronatem Ministra Rolnictwa odbędzie się w poniedziałek 12 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w Restauracji „Poemat” w Śmiglu.

W programie forum znajdą się m.in. następujące tematy:

- działania uruchamiane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- działalność KOWR oraz możliwości zagospodarowania nieruchomości z zasobu Skarby Państwa,

- działania w zakresie bioasekuracji w szczególności w gospodarstwach trudniących się hodowlą trzody chlewnej i drobiu, w tym zagrożenia związane z ASF i grypą ptaków,

- zmiany wynikające z ustawy Prawo wodne, w tym również „Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu”,

- zmiany wynikające z ustawy o ochronie zwierząt,

- rachunkowość w rolnictwie, w tym rozliczenie VAT oraz Jednolity Pakiet Kontrolny,

- omówienie zadań instytucji działających w otoczeniu rolnictwa na rok 2018,

- omówienie bieżących spraw dotyczących funkcjonowania rolnictwa.

W spotkaniu uczestniczyć będą: parlamentarzyści, przedstawiciele agend i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, działacze samorządu terytorialnego i rolniczego, przedstawiciele organizacji społeczno-zawodowych i związkowych działających w otoczeniu rolnictwa.

Kontakt do organizatora: Wielkopolska Izba Rolnicza, Biuro Powiatowe w Kościanie, telefon: 65-512-14-20, e-mail: wirko@wir.org.pl

Starostwo Powiatowe w Kościanie, Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska, telefon: 65 512 74 31, e-mail:zbigniewdominiak@powiatkoscian.pl

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo