Ferie zimowe na sportowo w 2019 roku

Dodano: 12 grudnia 2019

Ferie zimowe na sportowo w 2019 roku

Do 3 stycznia 2020 roku organizacje pozarządowe, gminy, szkoły, instytucje i inne podmioty posiadające osobowość prawną mogą składać w Starostwie Powiatowym ofertę na współorganizację zadań w ramach tegorocznej edycji programu „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży”.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Kościańskiego z 9 grudnia 2019 roku o wsparcie mogą ubiegać się organizatorzy imprez sportowo – rekreacyjnych, których celem jest upowszechnianie aktywnej formy wypoczynku dzieci i młodzieży, zachęcanie do spędzania wolnego czasu na sportowo. Imprezy myszą mieć ponadgminny charakter. Mogą to być m.in.: zawody, festyny, mistrzostwa amatorskie, półkolonie o charakterze sportowym.  Inicjatywy te mogą być jedno lub kilkudniowe.

Termin realizacji programu od 27 stycznia do 9 lutego 2020 roku.

Zarząd Powiatu Kościańskiego podejmie decyzję o włączeniu danego zadania do programu, określając jednocześnie wysokość zaangażowanych środków. Łącznie w budżecie powiatu na program zabezpieczono środki w wysokości 30 600 złotych.

Z tych pieniędzy może być dofinansowany zakup biletów wstępu, zakup usług transportowych, zakup nagród, zakup drobnego sprzętu sportowego, zakup środków żywności (nie więcej niż 50% kwoty dofinansowania).

Szczegóły znajdują się w regulaminie programu stanowiącym załącznik do uchwały zarządu Powiatu Kościańskiego. 

Pliki do pobrania