Ferie zimowe na sportowo w 2018 roku

Do 17 stycznia 2018 roku organizacje pozarządowe, gminy, szkoły, instytucje i inne podmioty posiadające osobowość prawną mogą składać w Starostwie Powiatowym ofertę na współorganizację zadań w ramach tegorocznej edycji programu „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży”.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Kościańskiego z 3 stycznia 2018 roku o wsparcie mogą ubiegać się organizatorzy inicjatyw sportowo – rekreacyjne, których celem jest upowszechnianie aktywnej formy wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze ponadgminnym. Mogą to być m.in.: zawody, festyny, mistrzostwa amatorskie, półkolonie o charakterze sportowym.  Inicjatywy te mogą być jedno lub kilkudniowe.

Termin realizacji programu od 12 do 25 lutego 2018 roku.

Zarząd Powiatu Kościańskiego podejmie decyzję o włączeniu danego zadania do programu, określając jednocześnie wysokość zaangażowanych środków. Łącznie w budżecie powiatu na program zabezpieczono środki w wysokości 24 500 złotych.

Z tych pieniędzy może być dofinansowany zakup biletów wstępu, zakup usług transportowych, zakup nagród, zakup drobnego sprzętu sportowego, zakup środków żywności (nie więcej niż 50% kwoty dofinansowania).

 

Szczegóły znajdują się w regulaminie programu stanowiącym załącznik do uchwały zarządu Powiatu Kościańskiego.

Poniżej także druk wniosku.   

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo