Ferie – z obroną cywilną w tle

W drugiej połowie ferii 47 osobowa grupa młodzieży z Sierakowa, Czarkowa, Osieka, Nacławia, Kiełczewa i Kościana wzięła udział w wycieczce zorganizowanej przez Gminę Kościan i sołectwo Sierakowo w ramach powiatowego programu ”Ferie zimowe na sportowo dla dzieci młodzieży”. Organizatorów wsparło sołectwo Czarkowo, Nacław i Osiek.

Pierwszym etapem wycieczki była Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu. Młodzież zwiedziła stację badawczą, ścieżkę edukacyjną, pomieszczenia i woliery dla zwierząt którymi opiekują się pracownicy stacji. Po poczęstunku i wyruszeniu w dalszą drogę, w autobusie wycieczkowicze zapoznali się z zasadami obrony cywilnej i zasadami postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa.

Podróż do kina w Poznaniu upłynęła w rozśpiewanej atmosferze. Podczas powrotu rozstrzygnięto konkurs z wiedzy o obronie cywilnej, który wygrał Mikołaj Grębowski z Nacławia.

Organizatorzy na zakończenie wycieczki każdemu uczestnikowi wręczyli ulotki na temat bezpieczeństwa i unikania zagrożeń.

 

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo