Dyrektor przechodzi na emeryturę

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się 20 grudnia 2017 roku, Zarząd i Rada pożegnali dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach Zbigniewa Gordzieja, który 4 stycznia 2018 roku odchodzi na emeryturę.

Starosta Bernard Turski w imieniu Zarządu i Rady Powiatu podziękował dyrektorowi Gordziejowi za długoletnia pracę na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

- Praca w opiece społecznej, a przede wszystkim w domach pomocy społecznej to największa część Pana zawodowej drogi – powiedział starosta, zwracając się do dyrektora Gordzieja. - Po pracy w Ujeździe i Chwałkowie przyszedł w 2003 roku czas na Jarogniewice. Od 14 lat kieruje pan tą ważną w naszym powiecie placówką. Pracując z ludźmi i dla ludzi, szczególnie tych w trudnych życiowych sytuacjach każdego dnia się czegoś uczymy i dowiadujemy o sobie. Jesteśmy przekonani, że bogactwo zebranych doświadczeń jest dla pana źródłem radości i daje panu poczucie satysfakcji. Panie dyrektorze, dziękujemy panu za otwartość i wieloletnią współpracę. Z pewnością sprzyjała ona podnoszeniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców domu. Życzymy panu pomyślności w skutecznej realizacji marzeń, czasu na ich spełnianie i pogody ducha płynących m.in. z pana wrażliwości na świat. Niech emerytura będzie dobrym czasem do realizowania tak ważnej dla pana poetyckiej pasji – zakończył B. Turski.

Starosta Bernard Turski, Wicestarosta Stefan Stachowiak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego Paweł Buksalewicz w imieniu całej Rady Powiatu podarowali odchodzącemu na emeryturę dyrektorowi obraz przedstawiający pałac w Jarogniewicach, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej.

Dyrektor, dziękując za współpracę radnym, obecnym oraz poprzednim starostom, nie krył wzruszenia. - Chciałem państwa zapewnić, że będę się wspomnieniami z państwem spotykał. Te wspomnienia są mocno osadzone we mnie, są osadzone w moim sercu, w mojej głowie i będę podążał do państwa wspomnieniami – powiedział, przytaczając słowa libańskiego poety i filozofa Khaila Gibrana.

Zbigniew Gordziej urodził się w 1951 roku w Poznaniu. W 1979 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Na stanowiskach kierowniczych pracował m.in. w Państwowym Domu Pomocy Społecznej w Ujeździe, Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie, Starostwie Powiatowym w Śremie. Od marca 2003 roku związany był z Domem Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

Zbigniew Gordziej jest też autorem wierszy, opowiadań, scenariuszy teatralnych i felietonów.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo