Drugi etap zakończony

Powiat Kościański zrealizował drugi etap przebudowy drogi powiatowej Wieszkowo – Żelazno – granica powiatu - Stankowo.

W ubiegłym roku zrealizowano pierwszy etap modernizacji tej drogi polegający na budowie, zupełnie nowej asfaltowej drogi na odcinku ponad dwóch kilometrów z Żelazna do Stankowa. W tym roku remontowany był odcinek o długości 1650 metrów z Wieszkowa do Żelazna.

Łącznie długość odcinka wyremontowanego w ramach rozłożonych na dwa lata prac wyniosła na terenie powiatu kościańskiego 3 840 m.

Koszt realizacji tej inwestycji to blisko 3 mln 100 tys. złotych. Powiat Kościański pozyskał dofinansowanie na nią z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 1 959 235 złotych.

Inwestycja była możliwa dzięki współpracy i porozumieniu Powiatu Kościańskiego i Gostyńskiego. Samorząd kościański wsparł finansowo inwestycję na odcinku Daleszyn – Osowo – Stankowo, Powiat Gostyński zaś modernizację drogi Stankowo – Żelazno. Wartość pomocy wyniosła 100 tys. złotych.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo