Profilaktyczne Programy Zdrowotne

I. Program profilaktyki raka piersi –etap pogłębionej diagnostyki

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalny 7, tel. 65 512 08 55

II. Program badań prenatalnych

Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, Plac Paderewskiego 4, tel 65 5 110 300

III. Pracownie diagnostyczne – program profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalny 7, tel. 65 512 08 55

IV. Pracownia mammografii – program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy w pracowni stacjonarnej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalny 7, tel. 65 512 08 55

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo