Profilaktyczne Programy Zdrowotne

I. Program profilaktyki raka piersi –etap pogłębionej diagnostyki

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalny 7, tel. 65 512 08 55

II. Program badań prenatalnych

Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, Plac Paderewskiego 4, tel 65 5 110 300

III. Pracownie diagnostyczne – program profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalny 7, tel. 65 512 08 55

IV. Pracownia mammografii – program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy w pracowni stacjonarnej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalny 7, tel. 65 512 08 55