Podstawowa Opieka Zdrowotna

PODSTAWOWA  OPIEKA  ZDROWOTNA:

opieka w Podstawowej Opiece Zdrowotnej  sprawowana jest przez lekarza rodzinnego, pielęgniarkę  i położną środowiskowo-  rodzinną oraz pielęgniarkę/ higienistkę szkolną.

I. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w dni powszednie w godzinach od 18,00 do 8,00 rano dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

 II. Gabinety medycyny szkolnej

1. Usługi Pielęgniarskie Cecylia Motylak:

- Kościan, ul. 27 Stycznia 1/1, tel. 0697568437
- Stare Oborzyska ul. Szkolna 1, tel. 6975684437

2. Usługi Higienistki Szkolnej Agata Szwarc:

- Kościan, ul. Al. Kościuszki 3 , tel. 726 252 990
-  Bonikowo ul. Parkowa 3, tel. 726252990
- Śmigiel, Stara Przysieka Druga 34, tel. 726252990

3. Indywidualna Praktyka Higienistki Szkolnej Justyna Kosmowska:

-  Kiełczewo ul. Kościańska 2, tel. 608629960
- Krzywiń ul. Generała Chłapowskiego 34, tel. 608629960
- Krzywiń ul. Strzelecka 13/1, tel. 0608629960

4. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Izabela Lewandowska:

-  Racot ul. Kościańska 9, tel. +48603210522
- Stary Lubosz ul. Kościańska 7, tel. +48603210522
-
Racot ul. Szkolna 10, tel. +48603210522
-
Stare Oborzyska ul. Szkolna 1, tel. +48603210522
-
Stare Bojanowo, Szkolna 6, tel. 603 210 522

5. Usługi Pielęgniarskie Dorota Wdowicka:

-  Kościan, ul. M. Konopnickiej 1/1, tel. 608629904
- Kościan, ul. Osiedle Piastowskie 47, tel. 608629904

6. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Beata Bzowy Beata Trade:

- Kościan, ul. Mickiewicza 12, tel. 065/512-04-90

7. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Monika Budzyń:

-  Kościan, ul. Osiedle Piastowskie 47, tel. 065/512-12-34
- Kościan ul. Wyzwolenia 24, tel. 065/512-12-34

8. Usługi Higienistki Szkolnej Maria Ratajczak:

- Kościan ul. Wielichowska 43 a, tel. 0668102809

9. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Genowefa Kowalczyk:

-  Bieżyń 1, 502512963
- Lubiń ul. Powstańców 23, tel. 502512963
- Jerka ul. Szkolna 5, tel. 502512963

10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Ryszard Cebrowski:

- Turew, ul. Szkolna 41, tel. 065/513-42-43

11. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Silva”:

- Borowo, Borowo 30, tel. 612826383
- Czempiń, Kolejowa 3,
- Głuchowo, Kościańska 28/30,

12. Higiena Małgorzata Marciniak:

- Nietążkowo, ul. Andrzeja Dudycza 4, tel. 605250916
- Bronikowo, ul. Morownicka 26, tel. 605250916
- Czacz, ul. Parkowa 2, tel. 605250916

13. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Jolanta Bremborowicz:

-Śmigiel, ul. Marii Konopnickiej 5, tel. 663079718

 III. Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

1. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva" S.c., Głuchowo ul. Os K. Dobruckiego 2, Tel 61 28 26 682

2. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Czempiń ul. Parkowa 2, tel. 61 282 66 88

3. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva" S.c., Czempiń ul. Powstańców Wielkopolskich 2, Tel. 61 28 26 682

4. Poradnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Centrum" Sp. Z O.o., Kościan ul. Bączkowskiego 3, tel. 065) 511-93-00

5. Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "Sigma", Racot ul. Kościańska 8, tel. 065513-13-02

6. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Zdrowie" Sp. Z O.o., Kościan ul. Księdza Bączkowskiego 3, tel. 065/511-00-04

7. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, tel. 065/512-02-20

8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Puls" S.c., Kościan os. Jagiellońskie 51-53, tel. 065512-03-85

9. Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "Sigma", Kościan ul. Sierakowskiego 37a, tel. 065/511-93-22

10. Ośrodek Zdrowia S.c., Bieżyń 117, tel. 0-65 511 75 31

11. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Salus" S.c., Krzywiń ul. Gen. Chłapowskiego 34, tel. 065517-05-51

12. Lekarsko Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Cordis" Cezary Kozber, Krzywiń ul. Gen. D. Chłapowskiego 34, tel. 065 517 06 32

13. Poradnia Medycyny Rodzinnej, Stare Bojanowo, ul. Główna 34A, 64-030 Śmigiel, tel. 0655185268

14. NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego Derwich, Klupsz, Kasperska - Stankowiak, Polaszek, Werner Spółka Jawna, Śmigiel ul. Skarżyńskiego 6, tel. 065 5180013, 065 5180299

15. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Ryszard Cebrowski – Turew, ul. Szkolna 41, 64-000 Kościan, tel. 065513-42-43

16. Centrum Medyczne „Wirmed” Czempiń ul. Kościańskie Przedmieście 2b , Tel. 655128380

17. NZOZ „KAMED” Szczepaniak Katarzyna, Krzywiń ul. Generała Chłapowskiego 34, Tel. 65 517-06-32

18.    Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Wonieść 52,Tel. 65 512 02 20

 

IV. Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

1. Zespół Pielęgniarek Środowiskowo - Rodzinnych "Vena" H.Korbik, E.Schmidt, Czempiń ul. Parkowa 2, tel. 0 602592918

2.  NZOZ Zespół Pielęgniarek Środowiskowo - Rodzinnych KomedSp C, Kościan ul. Ks. Bączkowskiego 3, tel. 0605/18-18-31

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Pielęgniarek "Salus", Kościan Osiedle Jagiellońskie 2, tel. 0500/29-82-80

4. NZOZ Zespół Pielęgniarek Środowiskowo - Rodzinnych "Pa - Med" S.c, Krzywiń ul. Gen. Chłapowskiego 34, tel. 0606/10-94-56

5. Ośrodek Opieki Środowiskowo - Rodzinnej "Dom" S.c., Śmigiel ul. Skarżyńskiego 6/102, tel. 0606/33-60-38

6. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, Śmigiel, Wonieść 52, tel. 0507 578044

7. Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „Sigma”, Racot, ul. Kościańska 8, tel. 065513-13-02

8. Ośrodek Zdrowia S.c. Bieżyń, Bieżyń 117, tel. 0-65 511 75 31

9. Centrum Medyczne NZOZ  Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan, ul. Nacławska 15, tel. 065-5120220

10. Poradnia Medycyny Rodzinnej, Stare Bojanowo, ul. Głowna 34A, tel. 65 518 52 68

V. Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej – rodzinnej

1. Usługi Położnej, Czempiń ul. Powstańców Wlkp 2, tel. 604128026

2. Zespół Położnych Środowiskowo – Rodzinnych „Viva” S.c., Kościan, ul. Ks. Bączkowskiego 3, tel. 0605/43-00-15

3. Ośrodek Opieki Środowiskowo – Rodzinnej „Dom” S.c., Śmigiel, ul. Skarżyńskiego 6/102, tel. 606 45 69 81

4.  Ośrodek Zdrowia S.c., Bieżyń, Bieżyń 117, tel. 0-65 511 75 31

VI. Lekarz rodzinny –program profilaktyki chuk

1. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Czempiń ul. Parkowa 2, Tel. 61 282 66 88

2. Centrum Medyczne Wirmed, Czempiń ul. Kościańskie Przedmieście 2b, 65 512 83 80

3. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva", Czempiń ul. Powstańców Wielkopolskich 2 , Tel. 61 28 26 682

4. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva", Głuchowo Os. K. Dobruckiego 2, Tel. 61 28 26 682

5. NZOZ Kamed Szczepaniak Katarzyna, Krzywiń ul Generała Chłapowskiego 34, Tel. 65 517-06-32

6. Ośrodek Zdrowia S.c., Bieżyń 117, 065 511 75 31

7. Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Salus" Sp.j. Renata Błażeczek - Matyaszczyk, Martyna Waliszka – Machowiak, Krzywiń ul. Gen. Chłapowskiego 34, Tel . 065 517-05-51

8. Centrum Medyczne NZOZ  Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, Tel. 65 512 02 20

9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Puls s.c.”, Kościan Osiedle Jagiellońskie 51-53, Tel. 65 512 03 85

10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Ryszard Cebrowski, Turew ul. Szkolna 41, Tel. 065 513 42 43

11. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Zdrowie" Sp. Z o.o. , Kościan ul. Ks. Bączkowskiego 3 , Tel. 65 511 00 04

12. Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "Sigma", Kościan ul. Sierakowskiego 37a , Tel. 065/511-93-22

13. Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "Sigma", Racot ul. Kościańska 8, Tel. 065 513-13-02

14. Poradnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Centrum" Sp. Z o.o. , Kościan ul. Bączkowskiego 3 , Tel. (065) 511-93-00

VII. Świadczenia lekarza POZ- porady związane z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

1. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne,  Czempiń ul. Parkowa 2 , Tel. 61 282 66 88

2. Centrum Medyczne Wirmed, Czempiń ul. Kościańskie Przedmieście 2b, Tel. 65 512 83 80

3. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva", Czempiń ul. Powstańców Wielkopolskich 2 . Tel. 61 2826682

4. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Silva", Głuchowo Os. K. Dobruckiego 2, 61 28 26 682

5. NZOZ Kamed Szczepaniak Katarzyna, Krzywiń  ul. Gen. Chłapowskiego 34, Tel. 65 517-06-32

6. Ośrodek Zdrowia S.c., Bieżyń 117, Tel. 065 511 75 31

7. Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Salus" Sp.j. Renata Błażeczek - Matyaszczyk, Martyna Waliszka – Machowiak , Krzywiń ul. Gen. Chłapowskiego 34, Tel. 065 517-05-51

8. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan ul. Nacławska 15, Tel. 65 512 02 20

9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Puls" S.c., Kościan Os. Jagiellońskie 51-53, Tel. 65 512 03 85

10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Ryszard Cebrowski, Turew ul. szkolna 41, Tel. 065 513 42 43

11. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Zdrowie" Sp. Z o.o., Kościan ul. Ks. Bączkowskiego 3 , Tel. 65 511 00 04

12. Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "Sigma", Kościan ul. Sierakowskiego 37a, Tel. 065/511-93-22

13. Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "Sigma", Racot ul. Kościańska 8 , Tel. 065 513-13-02

14. Poradnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Centrum" Sp. Z o.o., Kościan ul. Bączkowskiego 3 , Tel. (065) 511-93-00

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo