Zespół Szkół im. F. Ratajczaka w Kościanie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie oferuje naukę w:

 

1. Szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości:

• Technikum (4-letnim), kształcącym w zawodach:

• technik mechanik,

• technik ekonomista,

• technik budownictwa,

• technik geodeta,

• technik gazownictwa,

• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

• II Liceum Ogólnokształcącym (3-letnim)

 

2. Zasadniczej Szkole Zawodowej:

• Zawody 3-letnie (teoretyczna nauka zawodu w szkole lub na kursach wyjazdowych): monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, stolarz, elektryk, piekarz, cukiernik

• Zawody 2-letnie (teoretyczna nauka zawodu w szkole): sprzedawca, kucharz małej gastronomii

• Istnieje również możliwość kształcenia się w klasach wielozawodowych w zawodach (teoretyczna nauka zawodu na kursach wyjazdowych): fryzjer, fotograf, wędliniarz, krawiec, tapicer, ogrodnik, rolnik, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz blacharz, blacharz samochodowy, lakiernik, monter – elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, mechanik – monter maszyn i urządzeń, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, operator obrabiarek skrawających i inne zgodnie z zapotrzebowaniem.

 

ul. Wielichowska 43a, 64-000 Kościan

tel. 65 611 41 35, fax 65 512 64 66

e-mail: zspk@powiatkoscian.pl

www.zsp-koscian.pl

 

Dyrektor: Małgorzata Durek

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo