Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Oddziały:

• Izba Przyjęć

• Szpitalny Oddział Ratunkowy

• Oddział Wewnętrzny

• Oddział Chirurgiczny

• Oddział Położniczo-Ginekologiczny

• Oddział Dziecięcy

• Oddział Intensywnej Terapii

• Oddział Patofizjologii Noworodka

• Oddział Reumatologiczny

• Oddział Rehabilitacyjny

• Oddział Ortopedii i Traumatologii

 

ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan

tel. (65) 512-08-55

fax (65) 512-07-07

e-mail: spzozkoscian@post.pl

www.szpital.koscian.pl

 

Dyrektor: Wojciech Maćkowiak

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo