Zespół Szkół im. J. Kasprowicza w Nietążkowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie oferuje naukę w:

 

1. Szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości:

• Technikum (4-letnie), kształcącym w zawodach:

• technik inżynierii środowiska i melioracji,

• technik hotelarstwa,

• technik architektury krajobrazu,

• technik informatyk,

• technik rolnik,

• technik żywienia i usług gastronomicznych.

• Liceum Ogólnokształcącym (3-letnim) w klasach:

• policyjnej,

• językowo-wojskowej,

• strażacko-ratowniczej,

• sportowej.

 

2. Zasadniczej Szkole Zawodowej kształcącej w zawodach:

• mechanik pojazdów samochodowych,

• mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych,

• fryzjer,

• sprzedawca,

• piekarz,

• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

• kucharz,

• wędliniarz,

• murarz-tynkarz.

 

ul. Dudyczna 4, 64-030 Śmigiel

tel. (65) 518 00 27, fax (65) 518 96 60

e-mail: sekretariat@zspnietozkowo.home.pl

www.zspnietozkowo.home.pl

 

Dyrektor: Arleta Adamczak-Puk

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo