Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach powstał w 1945 roku i mieści się w klasycystycznym zespole pałacowym z XVII wieku, który otacza pięciohektarowy park, gdzie rośnie wiele interesujących roślin, z których znaczna część uznana została za pomniki przyrody. Dom w Jarogniewicach jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla 67 osób niepełnosprawnych fizycznie ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych. Zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności oraz umożliwienie rozwoju osobowości.

Dane kontaktowe:

Jarogniewice
ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń

tel. 61 28 27 027, 28 27 011
fax: 61 28 26 110

e-mail: dpsj@powiatkoscian.pl

www.dps.jarogniewice.pl

Dyrektor: Katarzyna Michalewicz