Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Dodano: 25 marca 2020

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

20 marca 2020 roku rozporządzeniem Ministra Zdrowia na terenie Polski wprowadzony został stan epidemii. Wczoraj, 24 marca 2020 roku, dodatkowo wprowadzone zostały nowe zasady bezpieczeństwa.

Do 11 kwietnia 2020 roku włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi i zawodowymi.

Możliwy będzie dojazd do pracy. Będzie można także udać się po zakup towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością zawodową lub rolniczą. Przemieszczać można się jeśli prowadzi się działalność wolontariacką na rzecz walki z koronawirusem oraz w celu załatwienia spraw niezbędnych do życia codziennego (można robić niezbędne zakupy spożywcze, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować bliskimi, czy wyprowadzać psa na spacer). Ważne jest, aby przemieszczać się najwyżej w dwuosobowych grupach. Wyjątki stanowią rodziny.

W środkach transportu zbiorowego zajęta może być zajęta tylko połowa miejsc.

Zgodnie z nowymi obostrzeniami obowiązuje całkowity zakaz zgromadzeń, spotkań, imprez i zebrań. Ograniczenia dotyczą także wydarzeń o charakterze religijnym. W mszy oraz innych obrzędach religijnych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób (wyłączając z tego osoby sprawujące posługę oraz pracowników zakładów pogrzebowych). Ograniczania liczby osób nie dotyczą miejsc pracy. Pracodawcy są jednak zobowiązani do stosowania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie środków dezynfekcji oraz odległości pracowników.

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Nadal obowiązują ograniczenie w działalności galerii handlowych, obiektów gastronomicznych i rozrywkowych.

Osoby powracające z zagranicy objęte są 14-dniową kwarantanną.