Biznes z przyszłością – konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Starostwo Powiatowe w Kościanie, Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie, Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kościańskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepszy biznesplan „Biznes z przyszłością”.

Głównymi celami konkursu są promowanie wśród młodzieży idei przedsiębiorczości oraz popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości i efektywnego prowadzenia oraz rozwijania własnej działalności.

Uczestnicy konkursu wezmą udział w zajęciach merytoryczno-warsztatowych i konsultacjach  indywidualnych przygotowujących do stworzenia planu własnego przedsięwzięcia.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie biznes planu od 3.04. do 4.04.2018 r. do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. Biznes plan musi być oryginalnym i samodzielnym dziełem uczestnika. Jedna osoba może zgłosić tylko jeden projekt. Biznes plan należy przekazać w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD w zamkniętej kopercie z napisem „Biznes z przyszłością”.

Najlepsze biznes plany zostaną nagrodzone. 

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w załącznikach.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo