Bezzwrotne środki dla mieszkańców gmin Kościan i Krzywiń

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie zaprasza na spotkania informacyjne na temat bezzwrotnego pozyskiwania środków na rozwój działalności gospodarczej. Spotkanie odbędzie się 9 kwietnia w siedzibie Ośrodka w godzinach 12.00-13.00.

W godzinach od 13.00-14.00  zaplanowano spotkanie na temat jak pozyskać bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się w związku, ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) i skierowane jest do mieszkańców gmin Kościan i Krzywiń oraz innych gmin zrzeszonych w LGD Gościnna Wielkopolska.

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące daty naboru oraz związanych z tym procedur.

Mowa będzie o możliwości pozyskania bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej produkcją lub/i przetwarzaniem i/lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych oraz na rozwój działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem lokalnych produktów żywnościowych dla już istniejących firm.

Środki można pozyskać na działalność gastronomiczną, m.in.: lokale, kawiarnie, cukiernie, piekarnie, stoiska żywnościowe, sprzedaż miodu i innych lokalnych produktów, punkty i przyczepy gastronomiczne, food truck inne działalności, pod warunkiem, że wykorzystują one lokalne produkty żywnościowe.

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swój udział w spotkaniach w Ośrodku pod nr tel. 65 512 77 83 / 797 508 207 oraz pod adresem mailowym: biuro@owp.koscian.net.

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo